Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI604 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM (KAPALI) 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Vizyon, misyon, amaç ve hedefler, strateji türleri, stratejilerin oluşturulması, uygulamaya konulması ve denetlenmesi konuları ele alınacaktır.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında, stratejik yönetim aşamaları ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Strategic Management by John Pearce and Richard Robinson (Jan 12, 2010)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -Ödev -Proje
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Strategy: A View From The Top (4th Edition) by Cornelis A. De Kluyver and John A. Pearce (Jan 9, 2011)
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Stratejik yönetim aşamalarını açıklayabilme
  • 2 Stratejik planlama ve amaçlar sistemini tanımlayabilme
  • 3 Stratejik alternatif türlerini çözümleyebilme
  • 4 Strateji değerlendirmesi ve kontrolü yapabilme
  • 5 Stratejik yönetim ve vakaları çözümleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Stratejik Yönetim, İlgili Terim ve Kavramlar -Örnek Olay Analizi
3.Hafta *Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları -Örnek Olay Analizi
4.Hafta *Dış Çevre Analizi -Örnek Olay Analizi
5.Hafta *İşletme Analizi -Örnek Olay Analizi
6.Hafta *Çevre Unsurlarının Ölçülmesi Ve Durum Belirleme Matrisleri -Örnek Olay Analizi
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Örgütsel Yönlendirme -Örnek Olay Analizi
9.Hafta *Temel Stratejiler Ve Alt Grupları -Örnek Olay Analizi
10.Hafta *Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler -Örnek Olay Analizi
11.Hafta *İş Yönetim Stratejileri: Rekabet Stratejileri -Örnek Olay Analizi
12.Hafta *Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler -Proje Sunumları
13.Hafta *Stratejilerin Uygulanması -Proje Sunumları
14.Hafta *Stratejik Değerleme Ve Kontrol -Proje Sunumları

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Proje : 10,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 20,00 40,00
Proje 2 20,00 40,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 16 1,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 16 1,00 16,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00