Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MBD605 PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere psikolojik danışmada kullanılan yardım etme becerilerine dair teorik ve pratik bilgileri ve görüşme sürecinin özelliklerini öğretmektir.
Dersin İçeriği : Yardım modeli ve aşamaları, danışmanlık becerileri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Egan, G. (2011). Psikolojik danışma becerileri. İstanbul: Kaknüs. Sommers-Flanagan, J. ve Sommers-Flanagan, R. (2015). Klinik görüşme: Psikolojik değerlendirme esasları. İstanbul: İthaki.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Metin Okuma, Tartışma, Bireysel ve Toplu Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Gedik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Gedik
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Yardım modelini ve aşamalarını bilir.
  • 2 Yardım ilişkisinin temel unsurlarını bilir.
  • 3 Etkin dinleme becerilerini tanır ve uygulayabilir.
  • 4 Danışanlarla empati kurabilir.
  • 5 Sorgulama becerilerini bilir ve uygulayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin dönemlik içeriğinin tanıtılması, danışmanlık nedir?
2.Hafta *Yardım modeline genel bakış, yardım modelindeki aşamalar ve görevler
3.Hafta *Yardım ilişkisi
4.Hafta *Etkin dinleme becerileri
5.Hafta *Empatinin aktarılması
6.Hafta *Teşvik ve özetleme sanatı
7.Hafta *Danışanların kendilerini sorgulamalarına yardım etme
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Sorgulama becerileri
10.Hafta *Zor danışanlar: İsteksizlik ve direnç
11.Hafta *Yardım modelinin 1. Aşaması: Danışanların öykülerini anlatmaya yardım etmek
12.Hafta *2. ve 3. Aşamalara giriş: Kararlar, amaçlar ve planlar
13.Hafta *3. aşama: Danışanların amaçlarına ulaşmaları için stratejiler geliştirmelerine yardım etmek
14.Hafta *Dönem değerlendirmesi ve geri bildirim alma, final sınavına hazırlık
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 177,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00