Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB889 UZMANLIK ALAN DERSİ 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamak.
Dersin İçeriği : Doğru bilgiye ulaşmada takip edilecek metotlar, elde edilen bilginin değeri ve kaynak kritiği. Bilimsel araştırmada konu, amaç ve yöntemlerinin tespitinde temel öğelerin ele alınması. Konuların sınırlandırılması, materyallerin tespiti. Materyallerin kullanımında uygulanması gereken teknikler. Bu tekniklerin bilimsel geçerlilik açısından uygulanma biçimleri. Elde edilen verilerin nesnel olarak değerlendirilmesi. Araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin bilimsel metin haline getirilmesi ve yazım aşamasında dikkat edilecek kuralların belirlenmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara 2013. Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, Bursa 2010. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2002. Nazan Özenç Uçak-Hatice Gülşen Birinci, “Bilimsel Etik ve İntihal”, Türk Kütüphaneciliği, 22/2, (2008), s. 187-204. Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, İstanbul 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Veri toplama ve analizi, Metin hazırlama ve Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Saffet Köse
Prof. Dr. İbrahim Kutluay
Prof. Dr. Sevgi Tütün
Doç. Dr. Necla Yasdıman Demirdöven
Dr. Öğr. Üyesi İzzet Marangozoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Araştırmalarının neticelerini uzmanlık düzeyinde değerlendirebilir, geliştirebilir ve bunları kullanabilir
  • 2 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi edinebilir
  • 3 Araştırma konusuyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilir
  • 4 Araştırma konusuyla ilgili bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilir ve geliştirebilir, sonuçları değerlendirebilir
  • 5 Araştırma konusuyla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilir ve çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
2.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
3.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
4.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
5.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
6.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
7.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
8.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
9.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
10.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
11.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
12.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
13.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak
14.Hafta *Tez konusuna hazırlık olarak araştırmalarda bulunmak, literatür taraması yapmak, danışmanı ile bilgi alışverişinde bulunmak

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Alan Çalışması 1 12,00 12,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00