Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI589 UZMANLIK ALAN DERSİ 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez konusu ile ilgili kaynakların araştırılması ve sentezlenmesi
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerini aktarması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tez konusu ile ilgili kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ders öncesi hazırlık
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Prof. Dr. Atilla Akbaba
Prof. Dr. Zafer Öter
Prof. Dr. Mehmet Emre Güler
Doç. Dr. Aytuğ Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Akkuş
Doç. Dr. Melike Yılmazer
Dr. Öğr. Üyesi Nazım Çokişler
Dr. Öğr. Üyesi Perihan Kendirci
Doç. Dr. Serkan Çelik
Dr. Öğr. Üyesi Seda Süer
Dr. Öğr. Üyesi Simge Kömürcü
Dr. Öğr. Üyesi Nil Sonuç
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Çalışılan konu üzerinde tartışmalar

 • 1 Kaynak taramayı öğrenmek
 • 2 Makale temin etmeyi öğrenmek
 • 3 Makale sunmayı öğrenmek
 • 4 Verilerin değerlendirilmesini öğrenmek
 • 5 Verilerin sınıflandırılmasını öğrenmek
 • 6 Elde edilen bilgilerin ve kaynakların yazılımını öğrenmek
 • 7 Verilerin sunulmasını öğrenmek
 • 8 Verilerin çıktılarının alınmasını öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Kaynak Taraması
3.Hafta *Kaynak Taraması
4.Hafta *Makalenin Belirlenmesi
5.Hafta *Makalenin Belirlenmesi
6.Hafta *Makalenin Sunumu-savunması
7.Hafta *Makalenin Sunumu-savunması
8.Hafta *Veri Değerlendirme
9.Hafta *Veri Değerlendirme
10.Hafta *Verilerin Sınıflandırılması
11.Hafta *Toplanan bilgi ve kaynaklarını yazmak
12.Hafta *Verilerin Sunumu
13.Hafta *Verilerin Sunumu
14.Hafta *Verilerin sonuçlarını bir araya getirmek

 • 1 Ödev : 30,000
 • 2 Rapor : 30,000
 • 3 Seminer : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 9,00 126,00
Toplam : 182,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00