Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI643 TURİZM İŞLETMELERİ VE TOPLUM 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İşletmeler açık sistem olmaları nedeniyle iç ve dış çevre koşullarından olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilenirler. Günümüzde örgütler sosyalleşebildikleri ölçüde hayata tutunabilirler. Bu dersin amacı, işletmelerin toplumla olan etkileşimini ayrıntılı olarak irdelemektir
Dersin İçeriği : Öğrencilerin işletme çevresi ve iş dünyasının temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersin tamamlanmasıyla öğrenciler, sistem olarak organizasyonların doğası hakkında bilgi sahibi olurlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Demir, C. Demir, N. (2011). İşletme ve Toplum: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Simge KÖMÜRCÜ
Dersin Verilişi : Ders anlatımı

  • 1 İşletme, sosyalleşme, işletme odaklı toplum kültürü ile makro çevre olarak toplum kavramlarını açıklık getirebilme.
  • 2 İşletme odaklı toplumların artışı ve geleceği konusunu ele alabilme ve Devlet yapılarında zamanla gerçekleşen değişimler ile bu değişimlerin özel sektördeki şirketleri ve toplumu nasıl etkilediğini ele alabilme.
  • 3 İşgören hakları ve refahı kapsamında adil ücret, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma ortamının insancıllaştırılması ve iş yerinde çalışanların konuşma özgürlüğü kavramını irdeleyebilme.
  • 4 İşletme ve çevre arasındaki ilişkiyi açıklayarak, doğal çevre ve sürdürebilirlik kavramları, kirlilik ve çevresel bozulmalar, kaynakları tüketme, işletmenin doğal çevre üzerine etkilerini açıklayabilme.
  • 5 Paydaş kavramı günümüz işletmelerin çevresiyle olan ilişkilerinin doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan öğeleri tanımlayabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Sosyal Bir Olgu Olarak İşletmeler
3.Hafta *İşletme Odaklı Toplumların Artışı ve Geleceği
4.Hafta *Devlet ve İşletmeler
5.Hafta *Yönetişim: Fark Yaratan Yönetim Anlayışı
6.Hafta *İşgören Hakları, Refahı ve Sosyal Sözleşme
7.Hafta *Tüketiciler
8.Hafta *Vize Sınavı
9.Hafta *Örnek Olay Analizi & Konu tekrarları
10.Hafta *İşletmeler ve Paydaş Olarak Çevre
11.Hafta *Uluslararası Bakış Açısıyla İşletme ve Toplum
12.Hafta *Örnek Olay Analizi
13.Hafta *İşletme, Toplum ve Etiğe Paydaş Yaklaşımı & Proje Sunumları
14.Hafta *Proje Sunumları & Final Sınavına Hazırlık
15.Hafta *Proje Sunumları & Final Sınavına Hazırlık

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 4 10,00 40,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 5 8,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 7 8,00 56,00
Toplam : 183,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00