Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI604 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Vizyon, misyon, amaç ve hedefler, strateji türleri, stratejilerin oluşturulması, uygulamaya konulması ve denetlenmesi konuları ele alınacaktır.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında, stratejik yönetim aşamaları ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Strategic Management by John Pearce and Richard Robinson (Jan 12, 2010)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : - Ödev - Proje
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Strategy: A View From The Top (4th Edition) by Cornelis A. De Kluyver and John A. Pearce (Jan 9, 2011)
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş.Gör. Özgür SARIBAŞ
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Stratejik yönetim aşamaları öğrenilir
  • 2 Stratejinin önemi ve Sınırlarını bilir
  • 3 Şirketlerde Yönetim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesini bilir
  • 4 İşletmenin Temel Amaçları ve Sosyal Sorumluluklarını bilir
  • 5 Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolünü bilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Stratejinin Önemi ve Sınırları
2.Hafta *İşletme Stratejik Kararlar
3.Hafta *Şirketlerde Yönetim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesi
4.Hafta *Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi
5.Hafta *İşletmenin Temel Amaçları ve Sosyal Sorumlulukları
6.Hafta *Genel, Uluslar arası ve Endüstri Çevre Analizleri
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *İşletme Değerleme (GZFT)
9.Hafta *Stratejik Alternatif Türleri
10.Hafta *Küresel Stratejiler ve Stratejik İşbirlikleri
11.Hafta *Stratejinin Uygulanması - Strateji ve Örgütsel Yapı
12.Hafta *Stratejinin Uygulanması - Kaynak Dağılımı, Liderlik Biçimi, Örgüt Kültürü ve Strateji
13.Hafta *Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
14.Hafta *Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasında Eğitim Aracı Olarak Vaka Metodu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 8,00 8,00
Ödev 4 5,00 20,00
Proje 2 5,00 10,00
Final 1 8,00 8,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 12 3,00 36,00
Final Sınavı Hazırlık 13 3,00 39,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Toplam : 247,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00