Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI605 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Modern turizm ve seyahat işlemlerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak. Turizm endüstrisi alanında mevcut geniş kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin İçeriği : Turizm ve turist kavramı, turizm tipleri, turizm endüstrisi, turizmin ekonomik etkileri, turizmin sosyokültürel ve ekonomik ve fiziksel etkileşimi, Türk turizmi ve alternatif turizm çeşitlilerininin durumu
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tourism Management, David Weaver & Laura Lawton. Wiley, 5th Edition, 2014.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : ödev sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : sözlü anlatım

  • 1 Turizm faaliyetlerinin terminolojisini kavrayabilme
  • 2 Turizm pazarlaması, hedef kalkınma ve sürdürülebilir turizm gibi turizm işletmeciliğinin farklı yönlerini öğrenebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Genel Bakış
2.Hafta *Turizm İşletmeciliğine Giriş
3.Hafta *Turizm Sistemi
4.Hafta *Turizmin Büyüme ve Gelişimi
5.Hafta *Destinasyon
6.Hafta *Turizm Ürünü
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Turizm Pazarlaması
9.Hafta *Turist Piyasaları
10.Hafta *Turizmin Ekonomik Etkileri
11.Hafta *Turizmin Sosyokültürel ve Çevresel Etkileri
12.Hafta *Destinasyon Geliştirme
13.Hafta *Sürdürülebilir Turizm
14.Hafta *Turizm Araştırmaları
15.Hafta *Genel Gekrar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 15 3,00 45,00
Kısa Sınav 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 15 3,00 45,00
Final Sınavı Hazırlık 15 3,00 45,00
Ev Ödevi 15 3,00 45,00
Toplam : 231,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00