Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BME401 BİYOMEDİKAL ETİK VE GÜVENLİĞİ 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin etik anlayışı mühendislikle bütünleştirmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders Biyomedkal Etiğin temellerini, Araştırma Etiğini, Mühendislik ve Tıp Etiğini içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Intervention and Reflection: Basic Issues in Medical Ethics, 9th Edition (2011), Ronald Munson
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödevler, Sunumlar, Sınavlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nermin Topaloğlu Avşar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sunumlar, Makaleler

  • 1 Öğrencilerin bilimi, önemli ve tartışmalı biyomedikal kararların arkasındaki insan duygusu ile bağlamasına yardımcı olmak
  • 2 Biyomedikaldeki etik sorunları tanımalarını ve bu problemlerle baş etmek için gerekli becerileri geliştirmelerini sağlamak
  • 3 Insan onuruna saygı göstermek ve biyomedikal araştırma ve geliştirme klinik uygulamaları bağlamında bireyleri korumak için genel standartlara değinmek
  • 4 Insan genomu projesi, beyin araştırması ve benzeri tıbbi araştırmalarda biyomedikal etiğin rolünü anlamak
  • 5 Tıp etiğinin tarihteki gelişimi hakkında fikir sahibi olmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Biyomedikal Etiğe Giriş
2.Hafta *Medikal Etiğin Tarihi
3.Hafta *Medikal Etiğin Temel Prensipleri
4.Hafta *Hekim, Hasta ve Toplum İlişkisi
5.Hafta *Tıp Araştırmaları ve Etik Gereksinimleri
6.Hafta *Araştırma Etiği ve Bilgilendirilmiş Onam
7.Hafta *Mühendislik Etiği
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Genetik Kontrol
10.Hafta *Üreme Kontrolü
11.Hafta *Tedavi ya da Sonlandırma, Ötenazi
12.Hafta *Organ Nakilleri, Yetersiz Tıbbi Kaynaklar
13.Hafta *AIDS ve HIV
14.Hafta *Öğrenci Sunumları

  • 1 Final : 40,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Araştırma Sunumu : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Araştırma Sunumu 1 25,00 25,00
Toplam : 104,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00