Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE309 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnşaat, karayolu projesi, deformasyon izleme ve hidrografi çalışmalarında ölçme teknolojisi ve yöntemlerinin kullanılabilirliğinin incelenmesi.
Dersin İçeriği : Karayolu kurpları. Hacim hesapları (hafriyat). Aplikasyon. Mühendislik ölçmeleri için özel ölçme cihazları. Jeodezik yöntemleri ile deformasyon izleme. Tünel açma. Hidrografik ölçmeler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Engineering Surveying. W. Schofield. Butterworth. 2001. 2. Surveying. J.C. McCormac. Wiley. 2012. 2. Elementary Surveying. C.D. Ghilani, P.R. Wolf. Prentice Hall. 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders. Tartışma. Sınav.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mevlüt Yetkin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Uzman Ömer BİLGİNER
Dersin Verilişi : Yüz Yüze, Arazi Çalışması

  • 1 Karayolu projelerinde yatay ve düşey kurpların tasarımı ve hesaplamalarını yapabilmek.
  • 2 Karayolu ve inşaat işlerinde hafriyat hacim hesaplarını yapabilmek.
  • 3 Jeodezik yöntemler ile deformasyon izleme ile ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrenmek.
  • 4 İnşaat ve mühendislik ölçmeleri ile ilgili temel bilgileri öğrenmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Yatay Kurplar I
3.Hafta *Yatay Kurplar II
4.Hafta *Düşey Kurplar I
5.Hafta *Düşey Kurplar II
6.Hafta *Hacim Hesabı I
7.Hafta *Hacim Hesabı II
8.Hafta *Mühendislik Ölçmelerinde Kullanılan Ölçme Aletleri
9.Hafta *Deformasyon ölçmeleri ve analizi I
10.Hafta *Deformasyon ölçmeleri ve analizi II.
11.Hafta *İnşaat ölçmeleri I
12.Hafta *İnşaat Ölçmeleri II
13.Hafta *İnşaat Ölçmeleri III
14.Hafta *Hidrografik Ölçmeler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Toplam : 156,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00