Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE308 FOTOGRAMETRİ II 2,00 1,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, hava fotogrametrisi yöntemi ile fotogrametrik harita, ortofoto, Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) üretimine ilişkin proje işlem adımları, kullanılan yöntemlere ilişkin temel bilgilerin verilmesidir. Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra fotogrametrik harita, ortofoto ve SYM projelerinde kullanılan yöntemlere ilişkin temel bilgi birikimine sahip olacaktır.
Dersin İçeriği : Hava fotogrametrisi yöntemi ile fotogrametrik harita üretimi işlem adımları, hava fotoğraflarının çekimine ilişkin uçuş planlaması, yer kontrol noktalarının planlanması ve işaretlenmesi, fotoğrafların çekimi, hava fotoğraflarının yöneltilmesi, fotogrametrik nirengi, stereo değerlendirme, konum ve yükseklik doğruluğu, fotogrametrik harita, ortofoto, SYM üretim projeleri ve üç boyutlu modelleme.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kraus, K., Photogrammetry I, II, Ümmler, 1997 Manuel of Photogrammery, ASPRS, 2004 Elements of Photogrammetry with Application in GIS, Fourth Edition, Paul Wolf, Bon DeWitt
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüzyüze eğitim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derse devam önemlidir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Müge Ağca
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yardımcı Öğretim elemanı yoktur
Dersin Verilişi : Slayt şeklinde hazırlanmış sunumlarla

  • 1 Öğrenci fotogrametrik harita yapım işlemlerini öğrenir
  • 2 Öğreniler hava fotogrametrisi yöntemi ile fotogrametrik harita, ortofoto, SYM üretimine ilişkin proje planlama ve uygulama süreçlerini öğreneceklerdir.
  • 3 Öğrenciler fotogrametrik harita yapım metedolojisini ve temel kavramlarının anlarlar.
  • 4 Öğrenciler SYM ve ortofoto üretim metodolojisini ve temel bilgisini kavrarlar.
  • 5 Hava fotogrametrisi uygulamaları hakkında temel bilgiye sahip olurlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hava fotogrametrisi yöntemi ile fotogrametrik harita üretimi işlem adımları
2.Hafta *Hava fotoğrafları, fotoğraf ölçeği, hava fotoğraflarında eğiklik ve dönüklük etkileri ve arazideki yükseklik farkından kaynaklanan ötelemeler
3.Hafta *Hava fotogrametrisinde model, kolon ve blok kavramları, bindirmeler, baz ve kolonlar arası uzaklıklar
4.Hafta *Hava fotoğraflarının çekimine ilişkin uçuş planlaması ve uçuş yönetimi
5.Hafta *Uçuş planlamasına ilişkin çeşitli problem çözümleri ve uygulama örnekleri
6.Hafta *Baz yükseklik oranı, Görüntü Yürümesi, Hava kameralarının sınıflandırılması
7.Hafta *Yöneltme Kavramı ve Stereo hava fotoğraflarında iç ve dış yöneltme işlemleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Fotogrametrik nirengi kavramı, yöntemler, bağımsız Model, Işın desteleri ile fotogrametrik nirengi yöntemi
10.Hafta *Işın Desteleri ile fotogrametrik nirengi dengeleme matematiksel modeli ve GPS destekli fotogrametrik nirengi dengeleme, doğrudan yöneltme ve birleştirilmiş blok dengeleme
11.Hafta *Fotogrametrik harita üretiminde stereo değerlendirme ve stereo değerlendirmede konum ve yükseklik doğruluğu
12.Hafta *Fotogrametrik harita üretiminde otomatik işlemler
13.Hafta *Fotogrametrik harita, ortofoto ve SYM projeleri
14.Hafta *Fotogrametrik uygulamalar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00