Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE303 İMAR BİLGİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İmar bilgisinin temellerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği : İmar bilgisine giriş. İmar süreci. Tasarım: Temel gereksinimler. Taşınmaz hukuku. Kapsamlı planlama. Planlama hiyerarşisi. Ulusal, bölgesel ve yerel planlar. İmar mevzuatı. İmar desenleri. Yerleşim amaçlı arazi kullanımı. Yerleşim dışı arazi kullanımı. Ticari ve endüstriyel arazi kullanımı. Halihazır harita. İmar amaçlı sınır ölçmeleri. Topoğrafik ölçmeler. Plan hazırlama ve onay süreci. Yapı izinleri. İmar planı uygulama teknikleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Land Development Handbook, Planning, Engineering, Surveying, S. O. Dewberry, MCGRAW-HILL, 2008. 2- Land Administration for Sustainable Development, I. Williamson, S. Enemark, J. Wallas, A. Rajabifard, ESRI Press Academic, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, tartışma, sınav.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derse devam önemlidir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin Polat
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Yunus KONBUL
Dersin Verilişi : Haftalık konular Powerpoint sunumlarıyla sınıfta verilir.

  • 1 Planlama ve imarla ilgili temel kavramların öğrenilmesi.
  • 2 Planlama hiyerarşisinin öğrenilmesi.
  • 3 Harita Mühendislerinin imarla ilgili işlerdeki rollerinin öğrenilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İmar bilgisine giriş.
2.Hafta *İmar süreci.
3.Hafta *Tasarım: Temel gereksinimler.
4.Hafta *Taşınmaz hukuku.
5.Hafta *Kapsamlı planlama.
6.Hafta *Planlama hiyerarşisi. Ulusal, bölgesel ve yerel planlar.
7.Hafta *İmar mevzuatı.
8.Hafta *İmar desenleri.
9.Hafta *Arasınav.
10.Hafta *Yerleşim, yerleşim dışı ve ticari arazi kullanımları.
11.Hafta *Halihazır harita.
12.Hafta *İmar amaçlı sınır ölçmeleri. Topoğrafik ölçmeler.
13.Hafta *Plan hazırlama ve onay süreci.
14.Hafta *Yapı izinleri.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 131,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00