Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE302 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 2,00 1,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders geniş bir yelpazedeki disiplinlerdeki etkin planlama ve raporlama faaliyetleri için mekansal bilgileri üretmek ve analiz etmek için teknik uzmanlık sağlamaktadır. Özellikle, bir CBS Uygulamaları Uzmanı, çeşitli kurumların ve hükümetin, bilgi gereksinimlerini desteklemek için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), uzaktan algılama ve veri görselleştirme teknolojilerini etkili bir şekilde uygulamasına yardımcı olacaktır. <br /> Bu yoğun CBS programı, mevcut üst düzey teknoloji araçlarını kullanmaktadır; çeşitli disiplinler içinde coğrafi bilgileri toplamak, depolamak, işlemek, analiz etmek, yorumlamak ve iletmek. Öğrenciler günümüz endüstrisinde kullanılan çeşitli mekansal hesaplama teknolojilerine hakim olacaklar ve uygun bilgisayar donanımı, yazılımı ve alan teknolojisinin en sonuna erişebilecekler. Öğrenciler teoriyi pratiğe dökerek bir iş hayatı ortamında becerilerini uygulamak için önemli fırsatlara sahip olacaktır <br />
Dersin İçeriği : Bu ders, öğrencileri GIS ve kişisel hayatındaki mekansal verilerin prensiplerini ve çeşitli endüstrilerdeki CBS uygulamaları hakkında bilgilendirir. Dersin temel bileşenleri coğrafi bilgilerin bilgisayar tarafından gösterimi, CBS veritabanlarının temelleri, CBS ile mekansal analiz ve CBS'nin uygulama alanlarıdır. Bu dersin sonunda öğrenciler, temel CBS teorisi ve çevrelerindeki dünyadaki CBS tabanlı çözümler hakkında bir anlayış kazanacaklardır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Geographic Information Systems and Science 3e Paul A. Longley, Mike Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind July 2010, ©2011. 2- Additional Internet resources will be recommended for particular modules during the course including the e-guides and tutorials from the ArcGIS Help Library. Students will be provided with a variety of supplemental documents and handouts in digital form and links to media resources. Supplemental documents will be available on the Blackboard or/and GIS Server.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1- Öğretim tarzı bire bir etkileşimli öğretim olacaktır. <br /> 2. Ders süresince yapılan öğrenci tartışmaları, yarıyıl sınavı için önemli bir altlık olacaktır. <br /> 3. Derslerde, öğrencilerle paylaşılan sunumlar kullanılacaktır. 4- Derste aynı zamanda uygulamalara da yer verilecektir. Bilgisayar başında uygulama şeklinde temel uygulamalar gerçekleştirilecektir.<br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : GE208 computer Mapping GE207 Principle of Cartography
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Müge Ağca
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sunumlar ve laboratuvar çalışmaları.

  • 1 - Öğrencilere CBS'nin güçlü araçlarını kullanarak mekansal modelleme ve veritabanı tasarımında teknik yeterliliği geliştirme için bir dizi pratik egzersiz sağlamak <br /> <br />
  • 2 - Mekansal analize dayalı yeni çözümler getirerek gerçek yaşam modellemesinin kapsamını genişletmek.
  • 3 - Veri toplama ve gerçek hayatın modellemesinin arkasındaki belirsizlikleri tartışma.
  • 4 - Gelişmiş analiz ve modelleme teknikleri için CBS yazılım araçlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi.
  • 5 - Öğrencilere, CBS yaklaşımlarıyla matematiksel ve istatistiksel modelleme yöntemlerini bir araya getiren yeni metodolojiler geliştirmeye yardım etmek.
  • 6 - Öğrencilere, mevcut CBS tabanlı çevre modellerinin gücünü ve kısıtlamalarını değerlendirebilme yeteceği kazandırmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *GİRİŞ: Coğrafi Bilgi Sistemleri tanımları, Manuel ve Bilgisayar Destekli CBS, CBS Eğitimi ve Pratiği, Temel Kavramlar
2.Hafta *CBS Veri tabanı tasarımı, veri toplama, veri türetme
3.Hafta *Yeryüzü modelleri, Harita ön-işleme
4.Hafta *Öznitelik verisi, Veri tabanı yönetimi-vektör, Veri tabanı yönetimi-raster, öznitelikleri ön-işleme ve düzenleme, öznitelikleri doğrulama
5.Hafta *Seçim ve Ölçüm İşlemleri, Çakıştırma Analizleri, Ağ Analizleri
6.Hafta *Çıktı İşlemleri; Harita İletişimi, Tematik Harita Türleri, Tematik Harita Oluşturma, Çıktı Türleri
7.Hafta *ArcGIS Mimarisi, ArcGIS yazılımına giriş.
*Practical session (Using computer lab)
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Uygulama 1: Veri ve haritalarla çalışmak.
10.Hafta *Uygulama 2: Veri görüntüleme
11.Hafta *Uygulama 3: Veri sorgulama
12.Hafta *Uygulama 4: Raster verinin sayısallaştırılması.
13.Hafta *Uygulama 4: Veri dönüşümleri ve Görüntü Analizleri
14.Hafta *Uygulama 5: ArcMAP ile Animasyon Oluşturmak

  • 3 Final : 60,000
  • 4 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 2 20,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 2 20,00 40,00
Vize 1 2,00 2,00
Toplam : 126,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00