Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI900 THESIS APPLICATION 0,00 1,00 0,00 1,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
Dersin İçeriği : Alanı ile ilgili verilerin toplanmak, yorumlanmak, uygulamak
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Çalışma alanı ile ilgili Kitap, makale ve diğer bilimsel dokümanlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, derse katılım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Prof. Dr. Atilla Akbaba
Prof. Dr. Zafer Öter
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sözlü anlatım

 • 1 Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • 2 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • 3 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 • 4 Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 • 5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 • 6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 • 7 İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 • 8 İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tez çalışması
2.Hafta *Tez çalışması
3.Hafta *Tez çalışması
4.Hafta *Tez çalışması
5.Hafta *Tez çalışması
6.Hafta *Tez çalışması
7.Hafta *Tez çalışması
8.Hafta *Tez çalışması
9.Hafta *Tez çalışması
10.Hafta *Tez çalışması
11.Hafta *Tez çalışması
12.Hafta *Tez çalışması
13.Hafta *Tez çalışması
14.Hafta *Tez çalışması

 • 1 Alan Çalışması : 15,000
 • 2 Derse Katılım : 15,000
 • 4 Ödev : 20,000
 • 5 Seminer : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 2 2,00 4,00
Kısa Sınav 2 2,00 4,00
Proje 1 8,00 8,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 8,00 112,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 8,00 112,00
Ev Ödevi 14 4,00 56,00
Araştırma Sunumu 8 2,00 16,00
Seminer 8 3,00 24,00
Alan Çalışması 14 8,00 112,00
İnceleme/Anket Çalışması 8 8,00 64,00
Sözlü 15 2,00 30,00
Vaka Çalışması 15 3,00 45,00
Tartışmalı Ders 14 3,00 42,00
Teorik Ders Anlatım 15 3,00 45,00
Toplam : 719,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00