Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI990.2 SEMINAR II 0,00 2,00 0,00 0,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Adayın, tez çalışması ile ilgili yapacakları hakkında yol göstermek ve bir akademik çalışmanın nasıl yürütüleceğini anlamasını sağlamak
Dersin İçeriği : Tez konusu ile ilgili teorik bilgiler ve uygulamalar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tez konusu ile ilgili basılı ve dijital tüm yayınlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Seminer hazırlığı, literatür taraması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Konu üzerinde tartışma

  • 1 Literatür taramasının öğrenilmesi
  • 2 Nasıl içerik oluşturulacağının kavranması
  • 3 Etik kurallara uygun yazımın yapılması
  • 4 Seminer sunum dosyasının hazırlanması
  • 5 Raporlama

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Seminer
2.Hafta *Seminer
3.Hafta *Seminer
4.Hafta *Seminer
5.Hafta *Seminer
6.Hafta *Seminer
7.Hafta *Sunum
8.Hafta *Seminer
9.Hafta *Seminer
10.Hafta *Seminer
11.Hafta *Seminer
12.Hafta *Seminer
13.Hafta *Seminer
14.Hafta *SUNUM

  • 1 Seminer : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 7 3,00 21,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Araştırma Sunumu 14 2,00 28,00
Seminer 2 3,00 6,00
Toplam : 97,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00