Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BME303 BİYOTAŞINIM OLAYLARI 3,00 1,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Biyolojik sistemlerdeki temel ısı, kütle ve momentum korunum ve tranferinin öğrenilmesi ve biyomedikal mühendisliğinde problem çözme kabiliyetinin kazandırılarak, biyıolojik sistemlerdeki transport olaylarının yeni biyomedikal uygulamalara uyarlanabilmesi.
Dersin İçeriği : Hücre, doku ve organlarda akışkanlar mekaniği, kütle ve ısı transferi proseslerinin prensip ve uygulamaları. Hücre ve dokulardaki biyokimyasal etkileşimler üzerine kütle tranferinin etkileri, kan reolojisi, kanın damarlardaki fizyolojik akış mekaniği, doku mühendisliği uygulamaları ve biyoyapay organlarda biyotaşınım mekanizmaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Basic Transport Phenomena in Biomedical Engineering, Ronald L. Fournier
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödevler, sunumlar ve sınavlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -----
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ozan Karaman
Doç. Dr. Utku Kürşat Ercan
Dr. Öğr. Üyesi Nermin Topaloğlu Avşar
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Pars Kocaoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Didem Şen Karaman
Doç. Dr. Mustafa Şen
Arş. Gör. Gizem Dilara Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Gizem Dilara Ekimci
Dersin Verilişi : Theory, problem solving, power points, tutorial hours, take home exams

  • 1 Birim ve boyutların öğrenilmesi ve mühendislik problemlerine uygulanması
  • 2 Termodinamiğin temel yasalarının anlaşılması ve biyolojik sistemlere uygulanabilmesi
  • 3 Biyolojik sistemlerdeki momentum ve kütle trasnferinin öğrenilmesi
  • 4 Temel farmakokinetik modellerin öğrenilmesi
  • 5 Kompleks biyolojik sistemlerde biyotransport mekanizmalarının anlaşılması
  • 6 Heat Transfer mechanisms and concepts
  • 7 Akiskanlar dinamigi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş-Birimler-Boyut analizi
2.Hafta *Termodinamik Konseptlerin Gözden Geçirilmesi
*States of substances Conservation of Energy
3.Hafta *Termodinamik Konseptlerin Gözden Geçirilmesi
*Zeroth Law of Thermodynamics First Law of Thermodynamics
4.Hafta *Vücut Sıvıları ve Hücre Zarının Fiziksel Özellikleri
*Fluid Dynamics basic concepts Continium of mass Bernolli Equations Conservation of energy Viscosity
5.Hafta *Kanın Fiziksel ve Akış Özellikleri
*Osmosis Diffusion
6.Hafta *Kanın Fiziksel ve Akış Özellikleri
7.Hafta *Biyolojik Sistemlerde Solüt Transportu
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Biyolojik Sistemlerde Oksijen Transportu
10.Hafta *Farmakokinetik Analiz
11.Hafta *Ekstrakorporal Cihazlar
12.Hafta *Doku Mühendisliği
13.Hafta *Doku Mühendisliği -Biyoyapay organlar
14.Hafta *Biyoyapay organlar

  • 1 Vize : 25,000
  • 2 Ödev : 25,000
  • 5 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ev Ödevi 2 4,00 8,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00