Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI901 ORGANİZASYON VE YÖNETİM GELİŞİM TEKNİKLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, bir şirkette etkinliği artırmaya yönelik stratejik kuruluş çapındaki çabaları ve etkin ve etkili kuruluşlar yaratmak için kalkınma stratejilerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Organizasyon ve yönetim gelişim tekniklerinin irdelenmesi ve öğretim süreci
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dev Patnaik, Stephen Robbins, Richard Templar, Principles of Management (Collection), Pearson, 2011<br /><br />Donald,R.Brown. (2011). An Experiential Approach to Organization Development, Eight Edition, Prentice Hall, New Jersey.<br /><br />Richard L. Daft (2012),The Leadership Experience (Dryden Press Series in Management), Nelson Education<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Res. Ass. Simge KÖMÜRCÜ
Dersin Verilişi : Ders anlatımı ve sunumlar

  • 1 1. Modern yönetim kavramlarını ifade edebilme
  • 2 2. Yönetim konularıyla ilgili güncel bilgi sanatını gösterebilme
  • 3 3. Yönetim ilkelerini tanımlayabilme
  • 4 4. Yönetim işlevlerini sınıflandırabilme
  • 5 5.İş liderlik becerilerini listeleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Organizasyon Geliştirme ve Organizasyonun Yeniden Yaratılması
3.Hafta *Kültür Değiştirme
4.Hafta *Değişime Direnişin Üstesinden Gelmek
5.Hafta *Müdahale Stratejileri

6.Hafta *Çalışanların Güçlendirilmesi ve Kişilerarası bağ
7.Hafta *Müdahaleler

8.Hafta *Örnek Olay
9.Hafta *Ara Sınav İçin İnceleme

10.Hafta *vize
11.Hafta *Takım Geliştirme Müdahaleleri

12.Hafta *Gruplararası Gelişme

13.Hafta *Etkili Kuruluşlar için Hedef Oluşturma

14.Hafta *Proje Sunumu
15.Hafta *Final Sınaıvı İçin Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 5,00 5,00
Final 1 8,00 8,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 2 13,00 26,00
Final Sınavı Hazırlık 2 13,00 26,00
Ev Ödevi 1 10,00 10,00
Toplam : 192,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00