Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI989 FIELD SPECIALIZATION COURSE 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez konusu ile ilgili kaynakların araştırılması ve sentezlenmesi
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerini aktarması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tez konusu ile ilgili kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Prof. Dr. Atilla Akbaba
Prof. Dr. Zafer Öter
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Konu üzerinde tartışma

 • 1 Kaynak taramayı öğrenmek
 • 2 Makale temin etmeyi öğrenmek
 • 3 Makale sunmayı öğrenmek
 • 4 Verilerin değerlendirilmesini öğrenmek
 • 5 Verilerin sınıflandırılmasını öğrenmek
 • 6 Elde edilen bilgilerin ve kaynakların yazılımını öğrenmek
 • 7 Verilerin sunulmasını öğrenmek
 • 8 Verilerin çıktılarının alınmasını öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Kaynak Tarama
3.Hafta *Kaynak Tarama
4.Hafta *Makale Belirleme
5.Hafta *Makale Belirleme
6.Hafta *Makale Sunumu
7.Hafta *Makale Sunumu
8.Hafta *Verilerin değerlendirilmesi
9.Hafta *Verilerin değerlendirilmesi
10.Hafta *Verileri nSInıflandırılması
11.Hafta *Toplanan bilgi ve kaynaklarının yazımı
12.Hafta *Verilerin Sunumu
13.Hafta *Verilerin Sunumu
14.Hafta *Veri sonuçlarını bir araya getirme
15.Hafta *Son Sunum

 • 1 Derse Katılım : 10,000
 • 2 Ödev : 30,000
 • 3 Rapor : 50,000
 • 4 Seminer : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 9,00 126,00
Toplam : 182,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00