Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY514 SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlık İşletmelerinde stratejik yönetimi öğrenmek
Dersin İçeriği : Stratejik yönetim kavramı, stratejik yönetim süreci
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Chip Calwell, Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim, Sistem yayıncılık, 1998 Swayne, L.E.et al. Strategic Management of Health Care Organizations, 2006
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tahta ve power point sunumlar kullanılarak ders anlatılmakta, öğrencinin derse aktif katılımı sağlanmaktadır. Dönem içinde öğrencilere proje çalışması verilip öğrencilerin sağlık kuruluşlarındaki stratejik yönetim süreci hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Başka husus yoktur.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Elif Türkan Arslan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Elif Türkan Arslan
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sağlık kurumlarında stratejik yönetimin önemini kavrama
  • 2 Sağlık kurumlarında stratejik yönetimin uygulanmasını öğrenme
  • 3 Temel stratejileri ve gerekliliğini anlama
  • 4 Rekabet stratejileri ve gerekliliğini anlama
  • 5 Stratejik plan hazırlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta İşletmelerde Stratejik Yönetim
2.Hafta Stratejik Düşünme
3.Hafta Stratejik Yönetimle İlgili Temel Kavramlar
4.Hafta Stratejik Yönetim Süreci
5.Hafta Misyon ve Vizyon
6.Hafta Rekabet Analizi
7.Hafta Dış Çevre Analizi: Fırsatlar ve Tehditler
8.Hafta Vize sınavı
9.Hafta İşletme Analizi: Üstünlükler ve Zayıflıklar
10.Hafta SWOT Analizi, Değer Zinciri Analizi
11.Hafta İşlevsel Stratejiler
12.Hafta Rekabet Stratejileri
13.Hafta Davranışsal Rekabet Stratejileri
14.Hafta Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü
15.Hafta Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Araştırma Sunumu 1 35,00 35,00
Toplam : 237,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00