Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY646 SAĞLIK KURULUŞLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin temel amacı sağlık yöneticilerinin performans yönetimi konusunda yetkinleşmelerini sağlayarak performans yönetimi, analiz modelleri, yöntemleri ve uygulamaları kapsamında uzmanlaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste öğrenciler performans kavramından yola çıkılarak performans yönetimi, performans değerlendirme ölçütleri ve performans değerlendirme modelleri konularında bilgi alacaklardır. Ayrıca sağlık kuruluşlarında performans yönetimi konusunda da örnekler üzerinden performans yönetimi konusu işlenerek elde edilen teorik altyapı pratik uygulama ile birleştirilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kıdak, L.B., İnal, C. 2009. Sağlık Hizmetlerinde Performans. İzmir Güven Kitabevi, İzmir Çeşitli Bilimsel Makaleler Joan E. Pynes, Donald N. Lombardi, 2012. Human Resources Management for Health Care Organizations: A Strategic Approach. Wiley.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Performans ve performans yönetimi kavramlarını açıklar
  • 2 Performans Değerlendirme kavramının teorik bileşenlerini bilir
  • 3 Performans değerlendirme sürecini açıklayabilir
  • 4 Performans Değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular
  • 5 Ücretlendirme ve ücret sistemleri ile performans ilişkisini kurgulayabilir
  • 6 Sağlık Hizmetlerinde Performans Değerlendirme ölçütlerini tasarlayabilir ve bu kriterleri değerlendirmede kullanabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Performans ve Performans Yönetimi
3.Hafta *Performans Değerlendirme
4.Hafta *Performans Değerlendirme Yöntemleri
5.Hafta *Performans Değerlendirme Yöntemleri
6.Hafta *Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları
7.Hafta *Ücretlendirme ve Ücret Sistemleri
8.Hafta *Performansa Dayalı Ücret Sistemleri
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Sağlık Hizmetleri
11.Hafta *Sağlık Hizmetlerinde Performans Değerlendirme
12.Hafta *Sağlık Hizmetlerinde Performans Değerlendirme Ölçütleri
13.Hafta *Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi
14.Hafta *Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelecekte Performans Değerlendirme Modelleri
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Araştırma Sunumu 1 35,00 35,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Toplam : 237,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00