Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY643 HASTANE VE AFET YÖNETİCİLİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, afetlerde acil sağlık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonunu incelemek, afetlerde, tanım ve sınıflandırmayı ayırt edebilmek, afet yönetimini ve acil sağlık hizmetlerinde acil durumları kavrayabilmek ve bu durumlarda kayıt tutma ve rapor hazırlamalarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Öğrenciler afet tanım ve kavramı, Türkiye’de ve dünyada doğal afetler,afetlerin sınıflandırılması, ortak özellikleri, afet yönetimi ve evreleri konularında yetkinleşeceklerdir. Ders süresince Türkiye’de ve İl düzeyinde afet ve kriz yönetimi konuları aktarılacak, sağlık hizmetlerinde afet yönetimi, durumun komuta edilmesi ve yönetimi aşamaları ile afet yönetiminde kayıt ve raporlama konularına odaklanılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, 2001, Ankara. Electronic Book CHR Net Disaster Management e-Textbook Mass Casualty Management and Medical Surge Çeşitli Bilimsel Makaleler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Afetleri açıklar, Türkiye’de ve dünyada doğal afetleri bilir.
  • 2 Afetleri sınıflandırabilir ve ortak özelliklerini tanımlayabilir
  • 3 Afet yönetimini uygular ve evrelerini ayırt edebilir.
  • 4 Türkiye’de ve il düzeyinde afet ve kriz yönetimikonularında nelere dikkat edeceğini bilir
  • 5 Afet durumlarına komuta edebilir.
  • 6 Afet yönetiminde kayıt tutabilir ve raporlama tekniklerini uygulayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
2.Hafta *Afetler, Türkiye’de ve dünyada doğal afetler
3.Hafta *Afetlerin büyüklüğünü etkileyen faktörler
4.Hafta *Afetlerin sınıflandırılması
5.Hafta *Afetlerin ortak özellikleri
6.Hafta *Afet yönetimi ve evreleri
7.Hafta *Türkiye’de afet yönetimi
8.Hafta *İl düzeyinde afet ve kriz yönetimi
9.Hafta *ARA SINAV
10.Hafta *Sağlık hizmetlerinde afet yönetimi
11.Hafta *Afet durumuna komuta edilmesi
12.Hafta *Afet yönetimi aşamaları
13.Hafta *Afet yönetiminde kayıt ve raporlama
14.Hafta *Afet yönetimi uygulamalarında yaşanan sorunlar
15.Hafta *Dersin değerlendirilmesi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 50,00 50,00
Final Sınavı Hazırlık 1 50,00 50,00
Araştırma Sunumu 1 35,00 35,00
Toplam : 237,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00