Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY642 SAĞLIK POLİTİKASI 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin hizmet ihtiyaçlarını tespit edebilmeleri ve hizmet kalitesini arttırabilme yetkinliği kazanmalarını, ayrıca hizmetteki potansiyel sorunları tanımlayabilme ve bu sorunlara çözüm bulabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında, kamu politikası sürecinde sağlık politikalarının tarihsel süreçteki gelişimi ve dönüşümü incelenmektedir. Sağlık politikasının bileşenleri ve sağlık politikası tercihinin anlaşılması ve sağlık hizmetlerinin planlamasında dikkat edilecek hususlar ele alınmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tatar, M. Sağlık politikası ve Planlaması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü, Ankara. http://www.belgeler.com/blg/29qs/salik-poltkasi-veplanlamasi Barker, C. (1996), The Health Care Policy Process, Sage Publications Ltd. London. Selin Ertürk Atabey/ Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikası / Gazi Kitabevi www.saglik.gov.tr www.who.int www.dpt.gov.tr
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tahta ve power point sunumlar kullanılarak ders anlatılmakta, öğrencinin derse aktif katılımı sağlanmaktadır. Dönem içinde öğrencilere proje çalışması verilip öğrencilerin bunların sunumunu yapması sağlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Başka husus yoktur.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Türkan Arslan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Elif Türkan ARSLAN
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Toplumun sağlık problemlerini tanımlar, modelleme ve çözme becerisi kazanır
  • 2 Sağlık politikalarının tarihsel süreçteki gelişimini ve her dönemin özelliklerini tanımlayabilir
  • 3 Sağlıkta hizmet ihtiyaçları, politika ve planlama arasındaki ilişkileri bilir
  • 4 Ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ve işleyiş mekanizmalarını bilir
  • 5 Temel sağlık Hizmetleri açısından ülke karşılaştırmalarını yapabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Politika, planlama ve kamu politikası
2.Hafta *Kamu politikası, aktörleri, araçları ve amaçları

3.Hafta *Planlama ve Türkiye’de Planlama sistemi ve sağlık planlaması
4.Hafta *Sağlık Planlamasının Aşamaları ve Temel İlkeler
5.Hafta *Tarihsel süreçte Sağlık Politikaları
6.Hafta *Sağlık politikası aktörlerinin analizi
7.Hafta *Plan ve Programlarda Sağlık Politikaları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Sağlık Sistemleri, Modeller ve Karşılaştırmalı Analiz

10.Hafta *AB Ülkelerinde Sağlık Sistemleri
11.Hafta *Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi
12.Hafta *Türkiye’de Sağlık Hizmet Sunumu ve Hedefler (Sonuçların Analizi)
13.Hafta *Sağlık Reformu ve GZTF Analiz
14.Hafta *OECD’nin Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirmesi ve Tartışma
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Araştırma Sunumu 1 35,00 35,00
Toplam : 237,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00