Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY523 SAĞLIK KURULUŞLARINDA RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlık kuruluşlarında kriz-risk-sorun yönetimi konularında temel bilgileri aktarmayı ve pratik kazandırmayı, aynı zamanda da eleştirel ve sistematik analitik bakış açısını geliştirmek amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği : Bu derste öğrenciler, kriz ve risk kavramları, kriz ve güvenilirlik: kurumsal itibara yönelik tehditlerin tanımlanmasında yetkinleşecekler. Sağlık kuruluşlarında; kriz yönetiminde paydaşlar ve hedef kitlelerle iletişim, sorun yönetimi-risk yönetimi-kriz yönetimi, krizle başa çıkma: Kriz yönetimi planı, krizin bertaraf edilmesi, bir krizin sonuçlarının ölçümlenmesi, küresel krizler, iletişim stratejileri ve hatalar, teknoloji ve risk algılamasına odaklanacaklardır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1) RobertaCarroll (Editor) 2009. Risk Management HandbookforHealthCareOrganizations, Student Edition 2) Çeşitli Bilimsel Makaleler 3) Kriz İletişimi ve Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2818, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1776 4) Richard Luecke Kriz Yönetimi, İş Bankası Kültür Yayınları / İş Dünyası, 2007.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Sağlık kuruluşlarında kriz ve risk konuları ile ilgili kavramları ve teorileri tanır
  • 2 Bir krizi yönetebilir ve etkisini değerlendirebilir
  • 3 Proaktif kriz planı hazırlayabilir, alan ile ilgili etik bir sorgulama yapabilir
  • 4 Sağlık kuruluşlarında krizle başa çıkmayı bilir ve kriz yönetimi planı hazırlayabilir
  • 5 Sağlık kuruluşlarında teknoloji ve risk algılamasını değerlendirebilir
  • 6 Sağlık kuruluşlarında basınla ilişkileri ve kriz iletişimini gerçekleştirebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
2.Hafta *Kriz ve risk kavramlarının tanımlanması
3.Hafta *Kriz tipolojileri ve krizin evreleri ile kriz iletişiminin evreleri
4.Hafta *Kriz ve güvenilirlik: kurumsal itibara yönelik tehditlerin tanımlanması
5.Hafta *Sağlık kuruluşlarından kriz yönetiminde paydaşlar ve hedef kitlelerle iletişim
6.Hafta *Sağlık kuruluşlarında sorun yönetimi-risk yönetimi-kriz yönetimi
7.Hafta *Sağlık kuruluşlarında krizle başa çıkma: Kriz yönetimi planı
8.Hafta *Sağlık kuruluşlarında basınla ilişkiler ve kriz iletişimi
9.Hafta *ARA SINAV
10.Hafta *Sağlık kuruluşlarında krizin bertaraf edilmesi
11.Hafta *Sağlık kuruluşlarında bir krizin sonuçlarının ölçümlenmesi
12.Hafta *Küresel krizler, iletişim stratejileri ve hatalar
13.Hafta *Sağlık kuruluşlarında teknoloji ve risk algılaması
14.Hafta *Sağlık kuruluşlarında proaktif kriz planı hazırlamak
15.Hafta *Dersin değerlendirilmesi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Araştırma Sunumu 1 35,00 35,00
Toplam : 237,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00