Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY519 SAĞLIK TURİZMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, 1) Öğrencilerin sağlık turizmi, sağlık turizminin yeri ve önemi, sağlık turizminin ülkemizdeki yerini belirleme ve sağlık turizminin geliştirilmesi konularında yeterliliklerini sağlamak. 2) Sağlık turizminin politika ve teşvikine, sağlık turizmindeki küresel yarışmalara, sorunlar ve çözüm önerilerine odaklanmaktır.
Dersin İçeriği : Ders; sağlık turizmi, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye’de sağlık turizmi, sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmi arzını oluşturan faktörler, sağlık turizminde doğal koşullar ve çevre, sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler, sağlık turizmi organizasyonu, sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları, sağlık turizmi teşvikleri, sağlık turizminde yaşanan sorunlar, küresel rekabet konularını içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dilaver Tengilimoğlu, Sağlık Turizmi, 2013, İstanbul.<br />Çeşitli Bilimsel Makaleler<br />Türkiye Sağlık Turizmi El Kitabı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2012, Ankara.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sağlık turizmini ve sağlık turizminin yerini ve önemini açıklamak
  • 2 Türkiye'de sağlık turizminin durumunu belirlemek
  • 3 Sağlık turizminin gelişim nedenlerini ayırt etmek
  • 4 Sağlık turizmi ile ilgili kavramları, özellikleri ve türleri bilmek
  • 5 Türkiye'de sağlık turizmini analiz edilebilme ve değerlendirebilme becerisini kazanmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Araştırma Sunumu 1 35,00 35,00
Toplam : 237,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00