Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY513 SAĞLIK HİZMETLERİNDE BELGELENDİRME VE AKREDİTASYON 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin temel amacı, sağlık yöneticilerinin sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon konularında yetkinleşmelerini sağlamaktır. Ayrıca uluslararası standartları uygulayabilen, kalite yönetim sistemi kapsamındaki modellerin sağlık kurumlarında kurulması, yürütülmesi ve denetimini yapabilen, sağlıkta akreditasyonun öneminin bilincinde olan donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Kalite kavramı, kalite ve teoriler, teorilerin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliği, kalite ve müşteri kavramları, kalite ve verimlilik, kalite ve maliyet, Toplam Kalite Yönetimi, sağlık hizmetlerinde kalitenin gelişimi, Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) sağlık hizmetlerine entegrasyonu, TKY kültürünün oluşturulması (takım çalışması, eğitim, örgütsel kültür) ve toplam kalite yönetiminde analitik metotlar, akreditasyon.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Sıdıka Kaya, Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme, Pelikan Yayınevi, 2005 S. Kaya, D. Tengilimoğlu, O. Işık, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Anadolu üniversitesi yayını no: 2864,Açıköğretim Fakültesi yayını no: 1821 Diane L. Kelly, Applying Quality Management in Healthcare, Second Edition: A System'sApproach (Hardcover) Health Administration Press; 2nd edition (October 1, 2006) Çeşitli Bilimsel Makaleler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Kalite kavramını ve teorilerini açıklayabilir.
  • 2 Kalite ve müşteri kavramlarını tanımlayabilir.
  • 3 Kalite ve verimlilik ile kalite ve maliyet konularını bilir ve açıklayabilir
  • 4 TKY’ini ve analiz metodlarını bilir ve sağlık hizmetlerine entegre edebilir.
  • 5 Akreditasyon kavramını açıklayabilir ve uygulayabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
2.Hafta *Kalite kavramı
3.Hafta *Kalite ve teoriler
4.Hafta *Kalite teorilerinin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliği
5.Hafta *Kalite ve müşteri
6.Hafta *Kalite ve verimlilik
7.Hafta *Kalite ve maliyet
8.Hafta *Toplam Kalite Yönetimi
9.Hafta *Sağlık hizmetlerinde kalitenin gelişimi
10.Hafta *ARA SINAV
11.Hafta *Toplam kalite yönetiminin (TKY) sağlık hizmetlerine entegrasyonu
12.Hafta *TKY kültürünün oluşturulması (takım çalışması, eğitim, örgütsel kültür)
13.Hafta *Toplam kalite yönetiminde analitik metotlar
14.Hafta *Belgelendirme ve akreditasyon
15.Hafta *Uygulamada yaşanan sorunlar

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Araştırma Sunumu 1 35,00 35,00
Toplam : 237,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00