Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY641 SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnsan kaynakları yönetiminin sağlık işletmelerinde yeri ve önemini ortaya koymak ve öğrencilere İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili temel konu ve kavramları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları,
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Healthcare Human Resource Management Walter J. Flynn, Robert L. Mathis, John H. Jackson, Cengage Learning, 2006
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetimini öğrenme
  • 2 Personel bulma ve seçme kriterlerini anlayabilme
  • 3 İş değerlemesi ve ücret yönetimini anlayabilme
  • 4 İnsan kaynakları planlaması, iş analizi, iş tanımları ve iş tasarımını anlayabilme
  • 5 Personel eğitimi ve kariyer yönetimini anlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İnsan Kaynakları Yönetiminin evrimi
2.Hafta *İnsan Kaynakları Yönetimini etkileyen faktörler
3.Hafta *İnsan Kaynakları Planlaması
4.Hafta *Aday Bulma
5.Hafta *Personel Seçimi
6.Hafta *Eğitim ve Geliştirme
7.Hafta *Başarı Değerleme
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Kariyer Yönetimi
10.Hafta *Ücret Yönetimi
11.Hafta *Uluslararası insan kaynakları yönetimi
12.Hafta *Stratejik insan kaynakları yönetimi
13.Hafta *İnsan kaynakları yönetimi ve örgütsel bağlılık
14.Hafta *İnsan kaynakları yöneticisinin özellikleri
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Araştırma Sunumu 1 35,00 35,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Toplam : 237,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00