Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY589 UZMANLIK ALAN DERSİ 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez konusu ile ilgili kaynakların araştırılması ve sentezlenmesi
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerini aktarması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tez konusu ile ilgili kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak
Doç. Dr. Serhat Burmaoğlu
Doç. Dr. Elif Türkan Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Esra Dündar Aravacık
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özdemir Güngör
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Kaynak taramayı öğrenmek
  • 2 Makale temin etmeyi öğrenmek
  • 3 Makale sunmayı öğrenmek
  • 4 Verilerin değerlendirilmesini öğrenmek
  • 5 Verilerin sınıflandırılmasını öğrenmek
  • 6 Elde edilen bilgilerin ve kaynakların yazılımını öğrenmek
  • 7 Verilerin sunulmasını öğrenmek
  • 8 Verilerin çıktılarının alınmasını öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Giriş
2.Hafta Kaynak taramak
3.Hafta Kaynak taramak
4.Hafta Makale temin etmek
5.Hafta Makale temin etmek
6.Hafta Makale sunmak
7.Hafta Makale sunmak
8.Hafta Verilerin değerlendirilmesi
9.Hafta Verilerin değerlendirilmesi
10.Hafta Veri sınıflaması
11.Hafta Elde edilen bilgilerin ve kaynakların yazılması
12.Hafta Veri sunumu
13.Hafta Veri sunumu
14.Hafta Veri çıktılarının alınması
15.Hafta Final


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 3 15,00 45,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 6,00 84,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00