Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKY589 UZMANLIK ALAN DERSİ 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez konusu ile ilgili kaynakların araştırılması ve sentezlenmesi
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerini aktarması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tez konusu ile ilgili kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Kaynak taramayı öğrenmek
  • 2 Makale temin etmeyi öğrenmek
  • 3 Makale sunmayı öğrenmek
  • 4 Verilerin değerlendirilmesini öğrenmek
  • 5 Verilerin sınıflandırılmasını öğrenmek
  • 6 Elde edilen bilgilerin ve kaynakların yazılımını öğrenmek
  • 7 Verilerin sunulmasını öğrenmek
  • 8 Verilerin çıktılarının alınmasını öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Kaynak taramak
3.Hafta *Kaynak taramak
4.Hafta *Makale temin etmek
5.Hafta *Makale temin etmek
6.Hafta *Makale sunmak
7.Hafta *Makale sunmak
8.Hafta *Verilerin değerlendirilmesi
9.Hafta *Verilerin değerlendirilmesi
10.Hafta *Veri sınıflaması
11.Hafta *Elde edilen bilgilerin ve kaynakların yazılması
12.Hafta *Veri sunumu
13.Hafta *Veri sunumu
14.Hafta *Veri çıktılarının alınması


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 3 15,00 45,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 6,00 84,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00