Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL522 EPİSTEMOLOJİDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çağdaş epistemeolojik meselelr hakkında güncel tartışmaları takip edebilmek
Dersin İçeriği : Husserl, Gadamer, Adorno, Horkheimer, Heidegger üzerinden yöntem, doğruluk, temelcilik, temelsizcilik ve Diyalektik tartışması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Husserl, IDEAS PERTAINING TO A PURE PHENOMENOLOGY AND TO A PHENOMENOLOGICAL PHILOSOPH, trans. F. Kernsten, Martinus Nijhoff, 1983 Gadamer, Hakikat ve Yöntem, çev. Hüsamettin Arslan, İsmail Yavuzcan, Paradigm yay., 2009. Horkheimer, Geleneksel ve Eleştirel Kuram, Mustafa Tüzel, Yapıkredi yay., 2005. Adorno, Negatif Diyalektik, çev. Şeyda Öztürk, Metis Yay., 2016
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Aydın Işık
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Bu dersi alan: fenomenoloji
  • 2 hermenötik
  • 3 eleştirel teori
  • 4 bunların birbirleirne karşı ya d aparalel poziyonları
  • 5 biribirleri üzeirndeki etkileri hakkındaki tartışmalarda ehliuetli hale gelir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Husserl
*yüz yüze
2.Hafta *Husserl
*yüz yüze
3.Hafta *Husserl
*yüz yüze
4.Hafta *Gadamer
*yüz yüze
5.Hafta *gadamer
*yüz yüze
6.Hafta *Gadamer
*yüz yüze
7.Hafta *Gadamer
*yüz yüze
8.Hafta *vize sınavı
9.Hafta *Horkheimer
*yüz yüze
10.Hafta *Horkheimer
*yüz yüze
11.Hafta *Horlheimer
*yüz yüze
12.Hafta *Adorno
*yüz yüze
13.Hafta *Adorno
*yüz yüze
14.Hafta *Adorno
*yüz yüze

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00