Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL518 FELSEFE VE EDEBİYAT 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Edebiyat metinlerinden hareketle felsefi problemler üzerinde durulacak ve edebiyat ile felsefe ilişkisinin önemi vurgulanacaktır.
Dersin İçeriği : Felsefe ve edebiyat ilişkisi. Edebiyat eserlerinde felsefi problemlerin tespit edilmesi. Edebiyatta insan problemi. Öznenin krizi ve edebiyat. Varoluş ve edebiyat.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Franz Kafka, Değişim, İstanbul: Cem Yayınevi, Çev. Kamuran Şipal, 1996. Kafka, Dava, İstanbul: Cem Yayınevi, Çev. Kamuran Şipal, 2012. Camus, Yabancı, İstanbul: Can Yayınevi, Çev. Vedat Günyol, 2012. Dostoyevski, Karamazov Kardeşler, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Çev. Nihal Yalaza Taluy, 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Aydın Işık
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Edebiyat eserinde felsefi problem görme ve düşünme
  • 2 İnsan sorununu edebiyatta belirleme
  • 3 Edebiyat metinleriyle felsefi problemlere bakma
  • 4 Felsefe ve edebiyat ilişkisini anlama
  • 5 Metinler ile problemi çözümleme
  • 6 Metinler ile problem üzerine görüş ortaya koyma
  • 7 Metinler ile problemi anlama

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Edebiyatta insan problemine genel bir bakış
2.Hafta *Dostoyevski’nin eserlerinin incelenmesi
3.Hafta *Kafka’nın “Dava” eserinin incelenmesi
4.Hafta *Camus’un “Yabancı” eserinin incelenmesi
5.Hafta *Shakespear “Hamlet” eserinin incelenmesi
6.Hafta *Sartre’ın “Bulantı” eserinin incelenmesi
7.Hafta *Goethe’nin “Faust” eserinin incelenmesi
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Esntitüsü eserinin incelenmesi
10.Hafta *İnsan Dünyası”nın edebiyatla analizi
11.Hafta *Aşk kavramının çözümlemesi
12.Hafta *Kaygı kavramının çözümlenmesi
13.Hafta *Ölüm kavramının çözümlenmesi
14.Hafta *Varoluşun çözümlenmesi

  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Araştırma Sunumu 1 6,00 6,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00