Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL514 DİN FELSEFESİNDE TEMEL PROBLEMLER 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Din felsefesinin üst düzey problemlerini tanıtmak, dinde (anlama, tartışma ve değerlendirmede) usûl ve yöntem hakkında bilgi vermek; Dini bilgileri kullanarak ‘felsefe yapma’yı öğretmek;<br /><br />Yanlış inançların nereden kaynaklandığını görmeyi sağlamak.
Dersin İçeriği : 1. Dini bakış açısının oluşumu; dini anlama ve yorumlamada bilim ve felsefenin rolü.<br />2. Metodolojik problemler, metafizik problemler, kozmolojik problemler, etik problemler, din ve bilim ile ilgili problemler üzerinde durulur.<br />3. Dini bir anlatım aracı olarak dil ve sanat; vahyin imkânı problemi; dini anlamada ulûhiyet kavramının etkisi gibi temel konular üzerinde durulur.<br />4. Din ile ahlak ve Din ile Bilim ilişkisi.<br />5. Ateizmin dayandığı temeller ve eleştirisi.<br />6. Tanrı’nın varlığıyla ilgili deliller ve Tanrı-Alem İlişkisi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mehmet Aydın, Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2002, İzmir.<br /><br />Derleyen: Recep Alpyağıl, Din Felsefesine Dair Okumalar I-II, İz Yayıncılık, 2012, İstanbul.<br /><br />Aydın Işık, Bir Felsefi Problem Olarak Vahiy ve Mucize, Elis Yayınları, 2006, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Aydın Işık
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci, dersin sonunda din felsefesinin üst düzey (meta-felsefe) problemlerini tanır.
  • 2 Öğrenci, bir kültürde dinin nasıl ortaya çıktığını, nasıl oluşturulduğunu ve nasıl örneklendiğini kavrar.
  • 3 Öğrenci, dini problemler incelenirken göz önünde bulundurulması gereken usûl kuralları ve yöntem hakkında bilgi sahibi olur.
  • 4 Öğrenci, dini bilgilerin felsefede nasıl kullanılacağını ve din hakkında nasıl felsefe yapılacağını öğrenir.
  • 5 Öğrenciler, yanlış inançların nereden ve nasıl kaynaklandığı konusunda bir fikir sahibi olur.
  • 6 Öğrenci, Din felsefesinin temel kavramlarını öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Din Felsefesinin Anlamı ve Problemleri
2.Hafta *Tanrı’nın Varlığıyla İlgili Deliller: Ontolojik ve Kozmolojik Delil
3.Hafta *Teleolojik Delil, Ahlak Delili ve Dini Tecrübe Delili
4.Hafta *Tanrı’nın Sıfatları ve Din Dili
5.Hafta *Kötülük Problemi ve İnsan Hürriyeti
6.Hafta *Tanrı Âlem İlişkisi: Deizm, Panteizm ve Pan-enteizm
7.Hafta *Ateizm ve Eleştirisi
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Ölüm ve Ölümsüzlük Problemi
10.Hafta *Din ve Bilim İlişkisi
11.Hafta *Din ve Sanat İlişkisi
12.Hafta *Din ve Ahlak İlişkisi
13.Hafta *Vahiy ve Mucize Problemi
14.Hafta *İman Kavramının Tahlili

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00