Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR590.2 SEMİNER II 0,00 2,00 0,00 0,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği tez konusuna yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler yanında şu referans kaynaklarından faydalanılacaktır.<br />• Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, (çev. Zeynep Altok), İstanbul 2009.<br />• Yavuz Ercan, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik, Ankara 2009.<br />• Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, Bursa 2010.<br />• Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2002.<br />• Nazan Özenç Uçak-Hatice Gülşen Birinci, “Bilimsel Etik ve İntihal”, Türk Kütüphaneciliği, 22/2, (2008), s. 187-204.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Seminer hazırlama, sunum, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Tarih Anabilim Dalı öğretim üyeleri
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Verilen araştırma konusuna yönelik detaylı literatür çalışması yapabilir
  • 2 Araştırmalarında elde ettiği verileri sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir
  • 3 Araştırmasının sonuçlarını bilimsel bir rapor haline getirebilir
  • 4 Araştırmalarında ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilir
  • 5 Bilimsel araştırma yöntemi ve etiğini bilebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Seminer konusunun belirlenmesi
2.Hafta Seminer konusunun sınırlarını belirleme
3.Hafta Literatür taraması ve sonuçların paylaşılması
4.Hafta Literatür taraması ve sonuçların paylaşılması
5.Hafta Verilerin analizi
6.Hafta Verilerin analizi
7.Hafta Verilerin analizi
8.Hafta Verilerin analizi
9.Hafta Sonuçların tartışılması
10.Hafta Metin oluşturma
11.Hafta Metin oluşturma
12.Hafta Metin oluşturma
13.Hafta Seminer sunumu
14.Hafta Seminer sunumu

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Seminer 1 2,00 2,00
Toplam : 100,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00