Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
KYS603 MODERN DÜNYANIN OLUŞUMU 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, dünya tarihinin önemli tarihsel süreçlerini incelemek ve öğrencileri bu konularda düşünmeye sevk etmektir.
Dersin İçeriği : Bu derste; Haçlılar çağı, Ortaçağ Avrupası, Yeniçağlarda büyük imparatorlukların siyasal, sosyal ve ekonomik yapıları, Rönesans ve Reform; Coğrafi keşifler ve sonuçları, Askeri devrim, İngiliz Devrimi ve Aydınlanma; Modern çağın, Amerikan, Fransız ve Rus Devrimleri; Sanayi Devrimi; milliyetçilik ve emperyalizm; I. ve II. Dünya Savaşları; Modern çağda, Çin, Japonya, Hindistan, Osmanlı dünyasında düşüş ve dönüşüm ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hermann Kinder, Dünya Tarihi Atlası, 2 Cilt, ODTÜ yay., Ankara 2006. Susan Wise Bauer, Dünya Tarihi, 4 Cilt, Say yay., İstanbul 2014. William Woodruff, Dünya Tarihi, Pozitif yay., İstanbul 2006. Carlo M. Cipolla, Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi, Ötüken yay., İstanbul 2013. Chris Harman, Halkların Dünya Tarihi (Taş Çağından Yeni Binyıla), Yordam Kitap, İstanbul 2011. Clive Ponting, Dünya Tarihi, Alfa Yayıncılık, İstanbul 2011. J.M. Roberts, Dünya Tarihi, 2 Cilt, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2011. William H. McNeill, Dünya Tarihi, İmge Kitabevi, İstanbul 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Modern dünya oluşturan tarihsel olayları bölgesel ve kronolojik olarak bileceklerdir.
  • 2 Dünya üzerinde yaşamış medeniyetlerin tarihlerindeki benzerlikler ve farklılıkları ayırt edebileceklerdir.
  • 3 Dünya tarihine katkıda bulunan medeniyetler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • 4 Dünya tarihini etkileyen teknolojik ve bilimsel gelişmeler ile buluşlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • 5 Modern dünyaya yön veren iktisadi ve sosyal devrimlerin gerçekleştiği tarihsel bağlamı bileceklerdir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Dersin tanıtımı, kaynaklar, kavramlar
2.Hafta Modern Batı dünyasının kökleri
3.Hafta Ortaçağda Avrupa
4.Hafta Ortaçağda İslam Dünyası
5.Hafta Rönesans ve Reform
6.Hafta Coğrafi Keşifler ve sonuçları
7.Hafta Ara Sınav
8.Hafta Yeniçağda İslam dünyası
9.Hafta Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi
10.Hafta Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Fransız Devrimi
11.Hafta Milliyetçilik ve Sömürgecilik Çağı (XIX. yüzyıl)
12.Hafta I ve II. Dünya Savaşları
13.Hafta XX. Yüzyılda Batı Dünyası
14.Hafta XX. yüzyılda İslam dünyası

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 5 5,00 25,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Toplam : 238,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00