Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS617 MİTOLOJİ, TARİH VE SOSYAL BİLİM 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders öğrencileri sosyal bilimlerin önemli konularından olmasına rağmen soyut mantıkla çeliştiği için önemsenmeyen mitlerin sosyal bilimsel ehemmiyeti hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır
Dersin İçeriği : Mit ve bu mitlerle ilişkili ritüeller popüler kültür ve iletişim araçları ve modern bilim ortaya çıkmadan önce insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin izlerinin sürülebileceği asal kaynak durumundaydı. Bu nedenledir ki mitosun ve mitolojinin nasıl anlaşılması gerektiğine dair sosyal bilim tarihi boyunca çeşitli yaklaşım biçimleri gelişmiştir. Tarihten antropolojiye, antropolojiden sosyolojiye ve halk bilimine kadar birçok alanda mitin niteliği, anlamı, işlevi çeşitli biçimlerde ele alınmış ve tartışılmıştır. Bir üst dil olarak “mit”in anlamı ve yorumlanması, insan psişesine yönelik çeşitli tartışmaların ve yaklaşımların geçerli olduğu bir alana karşılık gelir. Bunun yanında ilkel ya da modern toplumlarda gözlenen bir nitelik olarak mitsellik birçok popüler kültür ürününde yeniden görünür olur. Bu ders de bu kapsamda mitik düşüncenin temel niteliklerini, mitleri yorumlama denemelerini, mitin modern mantıkla olan ilişkisindeki süreklilik ve süreksizlikleri ele alarak tartışma amacını taşımaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Claude Lévi-Strauss, Mit ve Anlam, Çev., İthaki Yay., İstanbul, 2013. Claude Lévi-Strauss, Yaban Düşünce, YKY,. İstanbul, 2000. Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, Om Yayınevi, İstanbul, 2002. Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi 2 – Mitik Düşünme, Hece Yayınları, İstanbul, 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Mitolojinin sadece bir hikayeden ibaret olmadığı, aynı zamanda insan psişesine açıklan bir pencere olduğunu görmek
  • 2 Mitolojik zihin - tarihsel bilinç arasındaki ilişkileri kavrama
  • 3 Mitosu sosyal bilimlerin temel kaynaklarından biri olarak görme
  • 4 Din, toplum, cinsiyet gibi kültürle ilgili modern kavram ve olguların temel kaynağı olarak miti değerlendirebilme yetisi kazanmak
  • 5 Karşılaştırmalı mitoloji çalışmalarına vakıf olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı ve temel kavramları
2.Hafta *Mitolojik düşüncenin tanımı
3.Hafta *Mitolojik düşüncenin temel nitelikleri 1
4.Hafta *Mitolojik düşüncenin temel nitelikleri 2
5.Hafta *Tarih kavramının sosyal bilimsel soy kütüğü
6.Hafta *Tarihsel bilinç 1
7.Hafta *Tarihsel Bilinç 2
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Tarihsel bilinç ve mitolojik bilinç farkı
10.Hafta *Mitosun sosyal bilimlerde ele alınışı 1
11.Hafta *Mitosun sosyal bilimlerde ele alınışı 2 The approaches in social sciences towards mythos 2
12.Hafta *Mitin sosyal bilimlerde ele alınışı 3
13.Hafta *Mit ve tarih
14.Hafta *mit ve tarih 2
15.Hafta *genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 184,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00