Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS615 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplumsal Hayatı ve aktörleri daha iyi analiz edebilme. Yeni dünya düzenini ve bunun uygulayıcılarını öğrenme. Ulusal ve Uluslararası toplumsal hareket örneklerini çözümleme, böylece protesto hareketlerinin aldığı son şekli öğrenme.
Dersin İçeriği : toplumsal hareketlerii anlama ve analiz etme Son dönem toplumsal hareketler hakkında detaylı ve teorik bilgi sahibi olma
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Sanaldan Sokağa Toplumsal Hareketler (Nobel Yayınları) 2.Toplumsal Hareketler Politikadan Edebiyata Sanattan Sinemaya Medyadan Toplumsal Algıya Teorik ve Pratik Analizler ve Yansımalar (Nobel Yayınları) 3. Toplumsal Hareketler Teori ve Pratik Analizler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, sunuşlar ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Toplumsal Hayatı ve aktörleri daha iyi analiz edebilme
  • 2 Medya ve toplumsal hareket arasındaki ilişkiyi anlama ve analiz etme
  • 3 Son dönem medya uygulamaları hakkında detaylı ve teorik bilgi sahibi olma
  • 4 Ulusal ve Uluslararası toplumsal hareket örneklerini çözümleme
  • 5 Yeni toplumsal hareketleri teoriler ışığında yorumlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Toplumsal hareket nedir? sorusundan hareketle toplumsal harekete kaynak teşkil eden teorilerin tanıtılması
2.Hafta *Toplumsal hareket kavramının tanım, özellik, tür vb. açıklamalarının ardından Le Bon'un Kalabalıklar Yaklaşımının analizi
3.Hafta *Rasyonalist ekol ve kitle kuramı öğretilerinin açıklanması
4.Hafta * Radikal demokrasi teorileri ve toplumsal hareket türlerinin anlatımı

5.Hafta *Toplumsal hareket teorilerinden ilki olan Kaynak Mobilizasyonu teorisinin açıklanması
6.Hafta * Toplumsal hareket teorilerinin ikincisi ve günümüz toplumsal hareketlerinin de açıklayıcısı Yeni Toplumsal Hareket teorisinin anlatımı
7.Hafta * Yeni Toplumsal Hareketi Ortaya Çıkaran Nedenler, Özellikleri, türleri, değerleri vb. açıklanması
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Toplumsal Hareket ve Medya arasındaki "bağımlılık" ilişkisinin anlatımı
10.Hafta *Yeni medya ortamlarından internet ve toplumsal hareket ilişkisinin izah edilmesi
11.Hafta *İnternet medyasında bir toplumsal hareketin analiz edilmesi
12.Hafta *Farklı medya araçları ve toplumsal hareket ilişkisi ve örnekleri analiz etme
13.Hafta *Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu
14.Hafta *Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 6 3,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00