Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS612 TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM VE DEVLET 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sivil topluma temel yaklaşımlar ve Türk modernleşmesi süreci içerisinde sivil toplumun gelişimi hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin İçeriği : Sivil toplum hakkında temel materyalleri okumak ve onları derslerde tartışmak. Öğrenciler sivil toplum ve devlet hakkında bir makale hazırlayacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Mardin Şerif (1991), Türk Modernleşmesi- Makaleler 4, Der. Mümtaz’er Türköne, İletişim Yayınları, İstanbul. 2. Çaha, Ömer (2004) “Osmanlıda Sivil Toplum”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Say. 49. 3. Edwards, Michael (2004), Civil Socety, Polity Pres, Oxford.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konuların anlatılması, soru cevap ve tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Araştırma yöntemlerini kavrama Benzer ve farklı örnekleri saptama Konuyu değerlendirme
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler bu dersin sonunda sivil toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi öğrenirler.
  • 2 Öğrenciler sivil toplum hakkındaki temel kavramları öğrenirler
  • 3 Öğrenciler sivil toplumun tarihsel gelişimini öğrenirler
  • 4 öğrenciler Türkiye'de sivil toplumun tarihsel gelişimini öğrenirler
  • 5 Öğrenciler sivil toplum hakkındaki temel yaklaşımları öğrenirler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sivil toplum ve devletin tanımlanması
2.Hafta *Sivil toplum ve devlete yönelik temel kuramları tartışmak
3.Hafta *Sivil toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi tartışmak
4.Hafta *Devletin temel yapısı
5.Hafta *Türk Modernleşmesi ve devlet
6.Hafta *ARA SINAV
7.Hafta *Türk modernleşme süreci hakkındaki temel kuramları tartışmak
8.Hafta *Üç entelektüel akımı tartışmak: Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük
9.Hafta *Türk modernleşmesinde sivil toplumun oluşumu
10.Hafta *Erken dönem modern Türkiye cumhuriyetinde sivil toplum
11.Hafta *Geç dönem modern Türk cumhuriyetinde sivil toplum
12.Hafta *Sivil toplum ve dönüşümü
13.Hafta *Sivil toplum ve küreselleşme
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 6 3,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00