Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS606 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders toplumsal cinsiyet rolleri ve ilişkilerinin sosyal, ekonomik ve politik oluşumlarının eleştirel olarak anlaşılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, toplumsal cinsiyet rollerinin yer aldığı ve kesiştiği çeşitli sosyal kategorilerin de anlaşılması amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konuları günümüzün sosyal, politik ve sosyal bilimsel gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Toplumsal cinsiyet konusu, erkeklik, kadınlık, “queer” teori, feminizm ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum kavramlarını içermektedir. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum kavramı, kamusal-özel alan, aile, iş yaşamı, medya, beden ve eğitim gibi farklı bağlamlarda tartışılmaktadır. Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyet teorilerini ve tartışmalarını ele almak, bu teorilerden hareketle erkeklik ve kadınlığın toplumsal kuruluşunu tartışmak; toplumsal cinsiyet eşitsizliğini iş yaşamı, aile, beden, medya, eğitim, şiddet gibi alanlara yönelik olarak tartışmaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Benhabib S, Butler J, Cornell D, Fraser N, (2008), Çatışan Feminizmler, çev. F.E. Sezer, Metis Yayınları, İstanbul. Berktay, Fatmagül, (2003), Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, İstanbul. Cameron, Deborah, (1990), The Feminist Critique of Language, New York: Routledge. Donovan, Josephine, (1999), Feminist Teori, İletişim Yayınları, İstanbul. Hacımirzaoğlu, Ayşe Berktay, (1999), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Mills, Sara, (1995), ed. Language and Gender: Interdisciplinary Perspectives. London and New York: Longman. Tan, Mine, Ecevit, Yıldız, Sancar, Serpil, (2007), Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş, TÜSİAD, İstanbul
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selin Önen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Bulunmamaktadır
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Temel toplumsal cinsiyet teorilerini ayırt eder.
  • 2 2- Toplumsal cinsiyet konusunu sosyolojinin diğer konularıyla ilişkisini tanır
  • 3 Toplumsal cinsiyetin gündelik yaşamda kadınların ve erkeklerin yaşamına etkisini analiz eder.
  • 4 Teorik okumaları pratik problemlere dönüştürür.
  • 5 Farklı kültürleri toplumsal cinsiyet açısından karşılaştırır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarına Giriş
*-
*-
2.Hafta *Feminist Kuramlar ve Tarihsel Süreçler
*-
*-
3.Hafta *Sosyal Bilimler Araştırmalarında Feminist Metodoloji
*-
*-
4.Hafta *Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Değişim
*-
*-
5.Hafta *Kentsel üretim süreci ve kadın
*-
*-
6.Hafta *Vatandaşlık ve toplumsal cinsiyet
*-
*-
7.Hafta *Film gösterimi
*-
*-
8.Hafta *Modernite, post-modernite ve toplumsal cinsiyet
*-
*-
9.Hafta *Ara sınav
*-
*-
10.Hafta *10)Toplumsal Cinsiyetle İlgili Araştırma Sunumları
*-
*-
11.Hafta *11)Toplumsal Cinsiyetle İlgili Araştırma Sunumları
*-
*-
12.Hafta *Kimlik ve Toplumsal Cinsiyet: Toplumsal Cinsiyetle İlgili Araştırma Sunumları
*-
*-
13.Hafta *İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyet:Toplumsal Cinsiyetle İlgili Araştırma Sunumları
*-
*-
14.Hafta *Mekan ve Toplumsal Cinsiyet:Toplumsal Cinsiyetle İlgili Araştırma Sunumları
*-
*-
15.Hafta *Genel değerlendirme
*-
*-

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00