Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS500 TEZ ÇALIŞMASI 0,00 1,00 0,00 1,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin alanla ilgili bilgiye erişme, problem çözme, değerlendirme ve yorumlama becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Tez çalışması literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçları yazılı olarak sunmaya yönelik çalışmaları kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Konu ile ilgili tez, kitap, makale gibi kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Osman Konuk
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dr. Öğr. Üyesi Selin Önen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme ve kullanabilme becerisi.
  • 2 ez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
  • 3 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.
  • 4 ez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
  • 5 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
2.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
3.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
4.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
5.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
6.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
7.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
8.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
9.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
10.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
11.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
12.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
13.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
14.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar
15.Hafta *Tez konusuna yönelik çalışmalar

  • 1 Alan Çalışması : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Proje 1 100,00 100,00
Araştırma Sunumu 5 3,00 15,00
Alan Çalışması 15 10,00 150,00
Uygulama / Pratik 15 5,00 75,00
Problem Çözme 15 2,00 30,00
Saha/Arazi Çalışması 15 5,00 75,00
Seminer 1 20,00 20,00
İnceleme/Anket Çalışması 1 150,00 150,00
Rapor 1 20,00 20,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 15 5,00 75,00
Toplam : 710,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00