Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS518 İZMİR'DE KENTSEL YAŞAM, MEKAN VE BELLEK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste kent ve kent sosyolojisi hakkındaki yaklaşımlar ele alınıp, İzmir’in kentsel yaşamına yönelik sosyolojik çözümlemeler geliştirilecektir.
Dersin İçeriği : Günümüzde kentler kültürün yanında iktidar ilişkilerinin de yeniden üretildiği, toplumsal hareketlerin ve kimlik politikalarının merkezileştiği; küreselleşme ile birlikte yerelleşmenin çeşitli dinamiklerinin de gözlemlenebildiği mekânlardır. Sosyologların kent yaşamına, mekâna ve kültürel hafızaya ilgisi de gün geçtikçe artmaktadır. Bu derste İzmir örneğinden hareketle kentlerde toplumsallık biçimleri, toplumsal ilişkilerin ve yaşam tarzlarının tarihsel dönüşümü; istihdam ilişkileri, toplumsal mekânların kültürel kimliklerin oluşumuna ve korunmasına katkıları; gündelik yaşamın doğası; göç, kollektif bellek ve kültür aktarımı konuları ele alınacaktır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Weyland, Petra, Öncü, Ayşe, (2005), Mekan, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, İletişim, İstanbul. Çetin, İhsan, (2012), Gecekondunun Mekan Sosyolojisi, İzmir Araştırması, Yaba Yayınları, İstanbul. Alver, Köksal, (2012), Kent Sosyolojisi, Hece Yayınları, Ankara. Georgelin, Herve, (2008), Smyrna’nın Sonu: İzmir’de Kozmopolitizmden Milliyetçiliğe, Bir Zamanlar Yayıncılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma, bireysel çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu Okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selin Önen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Temel kent yaklaşımlarını tanır.
  • 2 -İzmir’in kentsel mekanını tarihsel ve sosyal olarak farkına varır.
  • 3 Uygulama alanında sosyolojik metodlarla ilişkilendirir.
  • 4 İzmir’i diğer şehirlerden sosyolojik olarak ayırt eder.
  • 5 İzmir'de kolektif hafızayı dğerlendirmek için sosyolojik araştırmalar yürütür.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyolojik bakış açısıyla kente bakmak
*-
*-
2.Hafta *Kentleşme kuramları
*-
*-
3.Hafta *Kent sosyolojisi ve İzmir
*-
*-
4.Hafta *İzmir’in kentsel gelişiminde dönemler
*-
*-
5.Hafta *İzmir’de demografik dönüşümler
*-
*-
6.Hafta *İzmir’de mekanın üretimi
*-
*-
7.Hafta *İzmir’de mekanın sosyal temsilleri
*-
*-
8.Hafta *Ara Sınav
*-
*-
9.Hafta *İzmir’de göç ve kentsel yapılanma
*-
*-
10.Hafta *Kentleşme politikaları ve İzmir
*-
*-
11.Hafta *İzmir’de sosyo-mekansal ayrışma
*-
*-
12.Hafta *İzmir’de mekan ve kimlik
*-
*-
13.Hafta *Kentsel dönüşüm ve sosyal sonuçları
*-
*-
14.Hafta *Genel değerlendirme ve tartışma
*-
*-
15.Hafta *Final Sınavı
*-
*-

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00