Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS516 SEKÜLERLEŞME TEORİLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste öğrencilerin sekülerleşme süreçlerini toplumsal değişim ve modernleşme açısından değerlendirebilmeleri ve sekülerleşme teorilerini felsefi, tarihsel ve sosyolojik dayanak ve öngörüleri bakımından analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste, aydınlanma düşüncesinin ve pozitivist paradigmanın sekülerleşme sürecine etkisi; bilim, tarih ve toplum düşüncesine yansımaları; sekülerizm perspektifinden insan doğası, bilgi ve iktidarın kaynağı, mahiyeti ve kullanımına dair önermeler ve karşıt görüşler tartışılacak; modernleşme ve sekülerleşmenin kültürel ve dini arka planı, klasik sekülerleşme tezi ve bu görüşü savunan toplum bilimcilerin temel görüşleri, yeni sekülerleşme paradigması ve bu çerçevede ortaya çıkan eleştiriler ve son olarak eklektik paradigma ve temsilcilerinin görüşleri ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Bryan S. Turner, Religion and Modern Society, Citizenship, Secularisation and State, Cambridge Uni. Press, 2011. Mehmet Özay, Sekülerleşme ve Din, İz Yay., İstanbul, 2008. Ali Köse, Sekülerizm Sorgulanıyor, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2002. Grace Davie, “Resacralization”, The New Blackwell Companion to The Sociology of Religion, Ed. Bryan S. Turner, Blackwell, Oxford, 2010, ss. 160-177.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma ve metin çözümleme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Konunun felsefi arka planını kavrayabilme
  • 2 Konunun terminolojisine hakim olma
  • 3 Teorik benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebilme
  • 4 Yorumlama ve eleştirel değerlendirme becerisi kazanma
  • 5 Bilgilerini gündelik gözlem ve deneyimlerine uygulayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Aydınlanma düşüncesi
2.Hafta Pozitivist bilim paradigması
3.Hafta Tanrı ve evren tasavvurunu etkileyen gelişmeler
4.Hafta İnsan merkezli evren tasavvuru
5.Hafta Rasyonalizm ve sekülerleşme süreçlerine etkisi
6.Hafta Pozitivizm ve sosyal bilimlerde yeni yaklaşımların gelişmesi
7.Hafta Modernite, çoğulcu toplum ve sekülerleşme
8.Hafta Arasınav
9.Hafta Sosyolojik geleneklerde sekülerleşme teorilerinin kaynakları
10.Hafta Sekülerizm ile laiklik arasındaki ilişki
11.Hafta Klasik sekülerleşme paradigması ve temsilcileri
12.Hafta Yeni sekülerleşme paradigması ve temsilcileri
13.Hafta Eklektik sekülerleşme yaklaşımları
14.Hafta Oryantalizm oksidantalizm ve sekülerizm
15.Hafta Yeni dini hareketler ve sekülerleşme teorileri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 30,00 30,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 7 3,00 21,00
Final Sınavı Hazırlık 7 3,00 21,00
Diğer 1 8,00 8,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00