Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR590 SEMİNER 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği tez konusuna yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler yanında şu referans kaynaklarından faydalanılacaktır.<br />• Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, (çev. Zeynep Altok), İstanbul 2009.<br />• Yavuz Ercan, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik, Ankara 2009.<br />• Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, Bursa 2010.<br />• Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2002.<br />• Nazan Özenç Uçak-Hatice Gülşen Birinci, “Bilimsel Etik ve İntihal”, Türk Kütüphaneciliği, 22/2, (2008), s. 187-204.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Seminer hazırlama, sunum, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Verilen araştırma konusuna yönelik detaylı literatür çalışması yapabilir
  • 2 Araştırmalarında elde ettiği verileri sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir
  • 3 Araştırmasının sonuçlarını bilimsel bir rapor haline getirebilir
  • 4 Araştırmalarında ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilir
  • 5 Bilimsel araştırma yöntemi ve etiğini bilebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Seminer konusunun belirlenmesi
2.Hafta *Seminer konusunun sınırlarını belirleme
3.Hafta *Literatür taraması ve sonuçların paylaşılması
4.Hafta *Literatür taraması ve sonuçların paylaşılması
5.Hafta *Verilerin analizi
6.Hafta *Verilerin analizi
7.Hafta *Verilerin analizi
8.Hafta *Verilerin analizi
9.Hafta *Verilerin analizi
10.Hafta *Metin oluşturma
11.Hafta *Metin oluşturma
12.Hafta *Metin oluşturma
13.Hafta *Metin oluşturma
14.Hafta *Seminer sunumu

  • 1 Seminer : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Seminer 1 24,00 24,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Alan Çalışması 20 3,00 60,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00