Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS502 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİDE TEORİK TARTIŞMALAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, Sosyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerine Klasik ve Çağdaş sosyolojideki temel kuramlar hakkında detaylı bilgiler ve analizler sunmayı amaçlar.
Dersin İçeriği : Öğrencilere; 1. Klasik sosyolojik kuramlarla ilgili temel bilgileri edindirmek, 2. Çağdaş sosyolojik kuramlarla ilgili temel bilgileri edindirmek, 3. Sosyolojide kuramsal açıklamalara ilişkin temel mantığı kavratmak,
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Lewis A. Coser, 1971, Masters of Sociological Thought, Hardcourt Brace Jovanich, Inc., London. 2. Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Bilgi Yayınvevi, Ankara, 1994. 3. Alex Callinicos, 2004, Toplum Kuramı, İletişim Yayınları, İstanbul. 4. M. Polama, 1993, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Gündoğan Yayınları, Ankara. 5. T. Bottomore, R. Nisbet (Eds.) Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ayraç Yayınları, İstanbul, 1997. 6. G. Ritzer, D. J. Goodman, Modern Sociological Theory, McGraw-Hill Humanities, 2003. 7. Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım ve sunuşlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrenci; 1. Klasik sosyolojik kuramları açıklar ve değerlendirir. 2. Çağdaş sosyolojik kuramları açıklar ve değerlendirir. 3. Sosyoloji kuramlarına karşı eleştirel bakış açısı kazandırır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Klasik sosyolojik kuramları açıklar ve değerlendirir.
  • 2 Çağdaş sosyolojik kuramları açıklar ve değerlendirir.
  • 3 Sosyoloji kuramlarına karşı eleştirel bakış açısı kazandırır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Yapısalcılık
3.Hafta *İşlevselcilik, yapısal işlevselcilik
4.Hafta *Çatışma kuramı, Neo-Marxizm
5.Hafta *Sembolik etkileşimcilik ve Alışveriş kuramı
6.Hafta *Fenomonoloji
7.Hafta *Etno-metodoloji
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Eleştirel kuram
10.Hafta *Feminist toplum kuramı
11.Hafta *Yapılaşma kuramı
12.Hafta *Sistem ve eylem kuramı
13.Hafta *Postyapısalcılık ve Simulasyon kuramı
14.Hafta *Küreselleşme kuramı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 6 3,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00