Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR524 ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİNDE İMGE ÇÖZÜMLEMELERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Anadolu Selçuklu Mimari süslemesinin algılanması-sorgulanması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, Anadolu Selçuklu dönemi mimari süslemesi tanıtılacaktır. Dönemin siyasal, ekonomik ve sosyal kurumlarındaki gelişime paralel olarak ortaya çıkan bezemedeki üslup farklılıkları irdelenecek ve bu kapsamda sanat eserlerinin sahip oldukları imge dünyaları çözümlenmeye çalışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : *Eliade, Mircea (1992). İmgeler Simgeler, (Çev. M. Ali Kılıçbay), Gece Yayınları, Ankara. *Eliade, Mircea (2003). Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, (Çev. Ali Berktay), Kabalcı Yayınları, İstanbul. *Eliade, Mircea (2009). Dinler Tarihine Giriş (Çev. Lale Arslan Özcan) Kabalcı Yayınları, İstanbul. *Schimmel, Annemarie (2003). Sayıların Esrarı (Çev. Mehmed Temelli ), Mitos Yayınları. *Kuban, Doğan (1997). Divriği Mucizesi, Selçuklular Çağında İslam Bezeme Sanatı üzerine bir Deneme, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. *Chevalıer J. ve A. Gheerbrant (1996). Dictionary of Symbols, Çev. John Buchanan, Penguin Books, London. Cırlot, J.E. (1971). Dictionary of Symbols, Routledge, London.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Dönemin terminolojisini algılayabilme
  • 2 Dönemin bezeme anlayışını algılayabilme
  • 3 Dönemin mitolojik dünyası ve geleneklerini mimari bezeme üzerinde değerlendirebilme
  • 4 Bölgesel ve dönemsel farklılıkları kavrayabilme
  • 5 Bezeme üzerinden etkileşimleri değerlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İmge/simge nedir?
2.Hafta *Kurucu-Mimari-İmge ilişkisi
3.Hafta *İnanç sistemi, simgeler ve mimari
4.Hafta *Yapı türleri ve süsleme programları
5.Hafta *Dönemsel özellik olarak “Taç Kapı”
6.Hafta *Geometrik bezeme ve imgesel çözümlemeler
7.Hafta *Geometrik bezeme ve imgesel çözümlemeler
8.Hafta *Bitkisel Bezeme ve imgesel çözümlemeler
9.Hafta *Bitkisel Bezeme ve imgesel çözümlemeler
10.Hafta *Figürlü Bezeme ve imgesel çözümlemeler
11.Hafta *Figürlü Bezeme ve imgesel çözümlemeler
12.Hafta *Yazı Bezeme ve imgesel çözümlemeler
13.Hafta *Değerlendirme
14.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 138,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 6,00