Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR518 TÜRK MİMARİ SÜSLEME GELENEĞİNDE ORTA ASYA ANADOLU İLİŞKİLERİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste; başta Orta Asya, Kafkaslar ve Anadolu’daki Türk Sanat Eserlerinde görülen süslemelerin gelişimi; teknik, malzeme, desen, kompozisyon ve renk bakımından tanıtılacak, kültürel etkileşimlerin yansımaları tespit edilecektir. Bu kapsamda ayrıca, gerek İslamiyet öncesi gerekse İslamiyet sonrasında yine İç ve Orta Asya’da kurulan Hun, Gök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devletlerinin bulundukları bölgelerdeki eserlerde görülen süslemelere de değinilecektir.
Dersin İçeriği : Bu dönemde; süslemenin kaynakları, mimari ve küçük el sanatlarının süslemesinde kullanılan araç ve gereçlerin yanı sıra gelenek yoluyla Anadolu’ya gelen süsleme unsurlarının teknik, renk, malzeme ve motif bakımından benzer ve farklı yönleri karşılaştırılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Altun, Ara, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988. Yetkin, Şerare, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1986. Yetkin, Şerare, “Anadolu Selçukluların Mimari Süslemelerinde Büyük Selçuklulardan Gelen Bazı Etkiler”, Sanat Tarihi Yıllığı, S.II, İstanbul 1968, 36-48. Öney, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara 1988.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil

  • 1 Türk Mimari Süsleme Sanatının kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Her dönemin mimari süsleme örneklerini tanıyabilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 Türk mimari süsleme sanatında kullanılan malzeme ve temel süsleme elamanlarını tanıyabilmek.
  • 4 Türk mimari süsleme sanatı hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 5 Türk mimari süsleme sanatı örneklerini malzeme, çeşit ve motif bakımından günümüze olan yansımalarını örneklendirebilmek ve analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Uygur ve Göktürk dönemleri.
2.Hafta *İslamiyet’in kabulü ve sonrasına giriş.
3.Hafta *Gazneli mimari süslemesi.
4.Hafta *Karahanlı mimari süslemesi.
5.Hafta *Büyük Selçuklu mimari süslemesi.
6.Hafta *Anadolu Selçuklu mimari süslemesi.
7.Hafta *Beylikler Dönemi mimari süslemesi.
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Osmanlı dönemi mimari süslemesi.
10.Hafta *Anadolu dışında Türk mimari süslemesi.
11.Hafta *Azerbaycan’daki Türk eserlerinde süsleme.
12.Hafta *Araştırma Sonucu Sunumları.
13.Hafta *Türkmenistan ve Özbekistan’daki Türk mimari eserlerinde süsleme.
14.Hafta *Kazakistan ve Kırgızistan’daki Türk mimari eserlerinde süsleme.
15.Hafta *Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 6 3,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00