Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR514 TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİNİN KAYNAKLARI: KİTABELER VE ARŞİV KAYITLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında Türklere ait arşiv kayıtları, yazılı belgeler, sanat eserleri ve mimari yapılar başta olmak üzere her türlü yazıt, bilgi ve belge niteliği taşıyan malzemeler irdelenecektir.
Dersin İçeriği : Bu derste; Türk sanatının İslam öncesi dönemlerine ait yazılı veya görsel kaynaklar benzer ve farklı yönleri ile karşılaştırılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2008. Hakkı Önkal, “Osmanlı Türbelerinin Kitabeleri Hakkında”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.6, İzmir, 1989, s.307-343. Osman Gazi Özgüdenli, “Vakfiye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2012, C. 42, s. 465-467. Mubahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 1994. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2002. Ömür Bakırer, “Mimarlık Araştırmalarında Belgelerin Katkıları”, Milli Kültür, C.III, S.36, Ankara 1982, ss.25-29.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Kütüphane Araştırmaları 2. Power Point sunumları 3. Soru-cevap 4. Ödev hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Türk Sanatının yazılı kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Yazılı kaynakların örneklerini tanıyabilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 Türk mimari ve el sanatları hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 4 Alanının gerektirdiği ölçüde disiplinler arası etkileşimi kavrama.
  • 5 Edindiği bilgileri diğer alanlarda da kullanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri.
2.Hafta *Yazılı ve görsel kaynaklar üzerine dünyada ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar.
3.Hafta *“Kitabe” ve “Vakfiye” terim, tanım ve türleri.
4.Hafta *Kaynakların yazımında kullanılan malzeme, araç ve gereçler.
5.Hafta *Yazılı ve görsel kaynak Türleri.
6.Hafta *Türk dönemi dışında kalan kültürlerdeki yazılı kaynaklara kısa bir bakış.
7.Hafta *Türk Dünyasında vakfiye.
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Türk mimari ve el sanatı örneklerinde kitabe.
10.Hafta *Türk-İslam öncesi dönemlere ait yazılı kaynaklar.
11.Hafta *Türk-İslam dönemi yazılı kaynakları: “Abbasi-Karahanlı-Gazneli-Büyük Selçuklu”.
12.Hafta *Türk-İslam dönemi yazılı kaynakları: “Anadolu Selçuklu-Beylikler”.
13.Hafta *Araştırma Sonucu Sunumları.
14.Hafta *Türk-İslam dönemi yazılı kaynakları: “Osmanlı”.

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 6 3,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00