Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR512 TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİNİN KAYNAKLARI: MİNYATÜRLER II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk-İslam minyatür sanatının belge değerini kavrayabilme.
Dersin İçeriği : Türk minyatür sanatı örnekleri; sundukları mimari, küçük el sanatları, giysiler, kumaş desenleri, takılar gibi veriler çerçevesinde değerlendirilecek ve bu verilerin günümüze ulaşan örnekleri ile (mimari eserler, müze ve özel koleksiyonlarda bulunan malzemeler) karşılaştırmalar yapılarak somutun görselle benzerliği ve farklılığı saptanacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Güner İnal, Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlılara Kadar), Ankara, 1995. Filiz Çağman ve Zeren Tanındı, Topkapı Sarayı Müzesi İslam Minyatürleri, Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları, İstanbul, 1979. Nurhan Atasoy ve Filiz Çağman, Turkish Miniature Painting, İstanbul, 1974. Serpil Bağcı, Filiz Çağman, Günsel Renda, Zeren Tanındı, Osmanlı Resim Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006. Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 Minyatür, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2004. Padişahın Portresi. Tesâvir-i Âl-i Osman, İstanbul, 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Power point sunumları, anlatma, soru-cevap, kütüphane araştırmaları.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Araştırma yöntemlerini kavrama
  • 3 Benzer ve farklı örnekleri saptama
  • 4 Konuyu değerlendirme
  • 5 Edindiği bilgileri diğer alanlarda da kullanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anadolu Selçuklu dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
2.Hafta *Anadolu Selçuklu dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
3.Hafta *Anadolu Selçuklu dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
4.Hafta *Anadolu Selçuklu dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
5.Hafta *Anadolu Selçuklu dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
6.Hafta *Anadolu Selçuklu dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
7.Hafta *Anadolu Selçuklu dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Osmanlı dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
10.Hafta *Osmanlı dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
11.Hafta *Osmanlı dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
12.Hafta *Osmanlı dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
13.Hafta *Osmanlı dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
14.Hafta *Osmanlı dönemi minyatürlerinin belge olarak değerlendirilmesi
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00