Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR506 DEMİR ÇAĞINDA AVRASYA ÇİN İLİŞKİLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Göçer ve yerleşik kültürlerin (Anadolu – Çin) maddi verilerini karşılaştırabilme
Dersin İçeriği : Avrasya’da ortaya çıkan kültürlerin batı ucu bugünkü Romanya’ya kadar uzanırken, doğu ucu Moğolistan ve güney Sibirya steplerine uzanır. Çin ile gerek kültürel gerek ticari ilişki içine Avrasya’nın Doğu tarafındaki bu kültürler girmiştir. Süreç İpek Yolu’nun etkinliğini arttırdığı Orta Çağ’a kadar da gelişerek devam etmiştir. Ders, M.Ö. IV. bin yıldan başlasa da, yoğun olarak Demir Çağı (M.Ö. 8. yüzyıl) uygarlıkları (İskit, Saka, Hun) ile Gök Türklerin sonuna kadar (M.S. 9. yüzyıl) geçen süre içinde gerçekleşen ticari ve kültürel ilişkiler sonucu gelişen olayları arkeolojik malzemeye yönelik ele alacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Nejat Diyarbekirli, Hun Sanatı, İstanbul 1972 Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, Ankara 1972 Jessica Rawson, Ancient China – Art and Architecture, London 1980 Russ Gordon (Project Manager), Imperial Tombs of China, Memphis 1995 William Watson, The Arts of China to AD.900, Hong Kong 1995 Nicola Di Cosmo, “Han Frontiers: Toward an Integrated View”, Journal of the American Oriental Society, Vol. 129, No. 2 (April-June 2009): 199-214 J. J. L. Duyvendak, “An Illustrated Battle-Account in the History of the Former Han Dynasty”, T'oung Pao, Second Series, Vol. 34, Livr. 4 (1939): 249-264 Loewe, Michael and Edward L. Shaughnessy. The Cambridge History of Ancient China From the Origins of Civilization to 221 B.C. Cambridge 1999.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Göçer kültürün yaşam şeklini anlama
  • 3 Yerleşik kültürlerin yaşam şeklini anlama
  • 4 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme
  • 5 Dönem eserlerini çağdaşları ile karşılaştırabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Göçer – yerleşik kültürler arasındaki farklar, benzerlikler
2.Hafta *Ordos’un tarihi coğrafyası
3.Hafta *Bronz çağı sonunda yaşanan göçler
4.Hafta *Karasuk, Tagar kültürleri (Arzan, Pazırık, Başadar, … kurganları)
5.Hafta *Karasuk, Tagar kültürleri (Arzan, Pazırık, Başadar, … kurganları)
6.Hafta *Karasuk, Tagar kültürleri (Arzan, Pazırık, Başadar, … kurganları)
7.Hafta *Karasuk, Tagar kültürleri ve İskitlerin batıya göçleri
8.Hafta *Taştık kültürünün yayılımı
9.Hafta *Vize
10.Hafta *Hun – Han (Çin) ilişkileri
11.Hafta *Hun kurganları
12.Hafta *İpek Yolu ve Hun – Çin ticareti
13.Hafta *Asya – Eftalit ve Batı Hunları
14.Hafta *Avar arkeolojik malzemesi

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00