Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR502 TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİNDE METODOLOJİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Alan ile ilgili terminolojik yeterlilik sağlamak ve araştırma yöntemlerini kavramak.
Dersin İçeriği : Alan ile ilgili terminolojik yeterlilik sağlamak ve araştırma yöntemlerini öğrenmek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sözen, M.,- Tanyeli, U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,İstanbul,1986. 1. Wölfflin, H., Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985. 2. Hasol, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,İstanbul,1975. 3. Baloğlu, B., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, İstanbul, 2009. 4. Weber, M., Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, İstanbul, 2012. 5 Turkdoğan, O,. Bilimsel Düşünme ve Araştırma Metodolojisi, M.E.B. Yay.: İstanbul, 1995.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Harun Ürer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --

  • 1 Türk-İslam Arkeolojisinin ilişkili olduğu diğer uzmanlık alanları ve çalışma prensipleri hakkında ön bilgi edinmek.
  • 2 Türk-İslam Arkeolojisinde araştırma yöntemlerini öğrenmek
  • 3 Türk-İslam Arkeolojisinde terminolojik yeterlilik sağlamak.
  • 4 Bilim alanı ile ilgili akademik değerlendirme, analiz ve yayına hazırlık hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 5 Disiplinler arası çalışmaların önemini kavramak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kaynak kullanımı.
2.Hafta *Kaynak kullanımı.
3.Hafta *Bilimsel bilgiyi kurgulama ve kullanma becerisi.
4.Hafta *Bilimsel bilgiyi kurgulama ve kullanma becerisi.
5.Hafta *Bilimsel bilgiyi kurgulama ve kullanma becerisi.
6.Hafta *Bilimsel bilgiyi kurgulama ve kullanma becerisi.
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde arazi çalışmaları.
9.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde arazi çalışmaları.
10.Hafta *Bilimsel değerlendirme içeren çalışma hazırlığı.
11.Hafta *Bilimsel değerlendirme içeren çalışma hazırlığı.
12.Hafta *Bilimsel değerlendirme içeren çalışma sunumu.
13.Hafta *Bilimsel değerlendirme içeren çalışma sunumu.
14.Hafta *Bilimsel değerlendirme içeren çalışma sunumu.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 43,00 43,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 14 2,00 28,00
Ev Ödevi 1 40,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00