Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR589 UZMANLIK ALAN 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez aşamasında olan öğrenciye, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, tez konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği : Tez aşamasında olan öğrenciye, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, tez konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Konu ile ilgili kitap ve makaleler.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Kütüphane Araştırmaları 2. Power Point sunumları 3. Soru-cevap 4. Ödev hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Psikolojde bilimi kapsamında tez hazırlamak üzere edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
  • 2 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
  • 3 Tez konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme
  • 4 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
  • 5 Tez konusundaki bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi.
  • 6 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
2.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
3.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
4.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
5.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
6.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
7.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
8.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
9.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
10.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
11.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
12.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
13.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular
14.Hafta *Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte belirleyeceği konular

  • 1 Araştırma Sunumu : 60,000
  • 2 Ödev : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 20 2,00 40,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Araştırma Sunumu 1 31,00 31,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00