Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS503 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI VE SORUNLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencilerine Türkiye’nin çağdaş toplumsal sorunlarını sosyolojik perspektiften çözümleme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği : Öğrencilere; 1. Toplumsal sorunlara sosyolojik yaklaşım alışkanlığını geliştirmek 2. Ana toplumsal sorunları analiz etmek ve tartışmak 3. Türkiye’de ki toplumsal sorunlarn yapısal niteliğini öğretmek. 4. Toplumsal sorunları araştırma metodolojisini öğretmek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mardin, Şerif (2000) Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim yay. İstanbul Erkilet, Alev, (2007), Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yay., İstanbul. Boratav, Korkut, (1990) 1980’li Yıllarda Türkiye’de Toplumsal Sınıflar ve Bölüşüm, Gerçek Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, sunuşlar, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : araştırma yöntemlerini kavrama. farklı örnekleri çalışmak.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Toplumsal sorunlara sosyolojik yaklaşım geliştirmeyi öğrenir.
  • 2 Yöntemsel düşünme ve yazma alışkanlığı kazanır
  • 3 Toplumsal sorunları çözümleme yöntemi öğrenir.
  • 4 Sosyolojik sorunları bilimsel bir dille yazma ve sunma becerisi kazanır.
  • 5 Türkiye'nin toplumsal yapısını ve temel problemlerini sosyolojik bir perspektifle irdeler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *giriş
2.Hafta *Türkiye’nin Temel Toplumsal SorunlarınaSosyolojik Bütüncül bir Bakış
3.Hafta *Toplumsal Sorunları Çözümleme Yöntemi
4.Hafta *Türkiye’de Modernleşme Sorunu
5.Hafta *Türkiye’de Kentleşme-Kentlileşme Sorunu : Sunu ve Tartışma
6.Hafta *ARA SINAV
7.Hafta *Ulusal ve Yerel Çerçevede Suç ve Şiddet: Sunu ve Tartışma
8.Hafta *Ulusal ve Yerel Ölçekte Eğitim Sorunu: Sunu Ve Tartışma
9.Hafta *Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Ürettiği Sorunlar: Sunu ve Tartışma
10.Hafta *Türkiye’de Siyasal Katılım Ve Demokrasi Sorunu: Sunu Ve Tartışma
11.Hafta *Türkiye’de Cinsiyet Ayrımcılığı Sorunu: Sunu ve Tartışma
12.Hafta *Türkiye’de Gençlik Sorunları: Sunu ve Tartışma
13.Hafta *Toplumsal Sorunların Sosyolojik Verilerle Tartışmak
14.Hafta *Toplumsal Sorunları Sosyolojik Verilerle Tartışmak

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 6 3,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Ev Ödevi 1 29,00 29,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00