Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR523 ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİNDE YAPI ÇÖZÜMLEMELERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Anadolu Selçuklu Mimarisinin algılanması ve sorgulanması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, Anadolu Selçuklu dönemi mimarisi tanıtılacak ve dönemin siyasal, ekonomik ve sosyal kurumlarındaki gelişime paralel olarak ortaya çıkan mimarideki üslup farklılıkları irdelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : *Kuban, Doğan (2002). Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. *Kerimüddin Mahmud Aksarayi (1941). Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi, (çev. M.Nuri Gençosman), Recep Ulusoğlu Basımevi, Ankara. *Anonim (1952). Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi, (Çev. Feridun Nafiz Uzluk), Ankara. *Ahmed Eflaki (1986). Ariflerin Menkıbeleri, I-II, (Çev. T. Yazıcı), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. *Turan, Osman (1965). Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara. *Turan, Osman (1971). Selçuklular Zamanında Türkiye Siyasi Tarihi. Alp Arslan’dan Osman Gazi’ye, İstanbul, Turan Neşriyat Yurdu. *Ali Uzay Peker ve Kenan Bilici, (2006).Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Mimarlık ve Sanat, 1-2, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. *Kuban, Doğan (1965). Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul. *Ögel, Semra (1969). Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Dönemin terminolojisini algılayabilme
  • 2 Dönemin yapı türlerini algılayabilme
  • 3 Dönem eserlerini çağdaşları ile karşılaştırabilme
  • 4 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme
  • 5 Mimari üzerinden etkileşimleri değerlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi’nin tarihsel alt yapısı
2.Hafta *Baniler, sanatçılar, sanat ortamı ve mimari çevrenin oluşumu
3.Hafta *Selçuklu ile eş zamanlı beylikler; Artuklular dönemi: Şehir olarak Diyarbakır (kentsel doku) ve önemli yapıları. Şehir olarak Mardin (kentsel doku) ve önemli yapıları.
4.Hafta *Selçuklu ile eş zamanlı beylikler; Saltuklular dönemi, şehir olarak Erzurum (kentsel doku) ve önemli yapıları.
5.Hafta *Selçuklu ile eş zamanlı beylikler; Danişmentoğulları Dönemi: Şehir olarak Tokat (kentsel doku) ve önemli yapıları.
6.Hafta *Selçuklu ile eş zamanlı beylikler; Mengücek Mimarisi ve Divriği Ulu Camii
7.Hafta *Selçuklu ile eş zamanlı beylikler; Mengücek Mimarisi ve Divriği Ulu Camii
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve İzzeddin Keykavus Dönemi yapıları
10.Hafta *I.Alaaddin Keykubad Dönemi yapıları
11.Hafta *I.Alaaddin Keykubad Dönemi yapıları
12.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları.
13.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi Medreseleri.
14.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi Türbe ve Mescitleri

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 138,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 6,00