Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR521 KÜÇÜK EL SANATLARINDA KÜLTÜREL ETKİLEŞİMLER I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk-İslam el sanatlarında kültürler arası etkileşimi kavrayabilme.
Dersin İçeriği : Anadolu Türk sanatının cam, seramik, maden, ahşap, minyatür, dokuma gibi küçük el sanatları örneklerinin farklı kültür çevrelerinin üretimleri ile benzerlikleri ve farklılıkları dersin kapsamını oluşturur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Sanatta Etkileşim. Uluslar arası “Sanatta Etkileşim” Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bildiriler, Ed. Zeynep Yasa Yaman, Türkiye İş Bankası, Kasım 2000. Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Ed. Gönül Öney, Zehra Çobanlı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları/Sanat Eserleri Dizisi, Ankara 2000. Nurhan Atasoy ve diğerleri, İpek: Osmanlı Dokuma Sanatı, TEB Yayınları, London, 2002. Serpil Bağcı, Filiz Çağman, Günsel Renda, Zeren Tanındı, Osmanlı Resim Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006. Rüstem Bozer, “Türk Ahşap Sanatı Menşei, Anadolu Selçuklu - Beylikler - Osmanlı Ahşap Sanatı”, Taşınır Kültür Varlıklarının Tanıtımı ve Teberrukat Eşyasının Tespit ve Tasnifi Semineri ve Kaçakçılıkla Mücadele için Alınması Gereken Önlemler Semineri, İstanbul, 10 - 15 Nisan 2006. Rüstem Bozer, “Timurlu Zamanında Türkistan - Anadolu Ahşap Sanatı İlişkileri”, Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 17 Temmuz 2009, Ankara. Rüstem Bozer, “Erken Osmanlı Ahşap Sanatı Üzerine Tespitler”, XI. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Utrecht - Hollanda, 23 - 28 Ağustos 1999. Rüstem Bozer, “Eğri Kesim Tekniğine Anadolu’dan Bir Örnek: Konya II. Kılıçarslan Türbesi’nin Ahşap Kapı Kanatları”, IX. Vakıf Haftası Kitabı (Türk Vakıf Medeniyetinde Hz. Mevlana ve Mevlevihanelerin Yeri ve Vakıf Eserlerde Yer Alan Türk İslam Sanatları Semineri, Ankara, 2 - 4 Aralık 1991), Ankara 1992, s. 227 - 236. Rüstem Bozer, “Ahşap Sanatı”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı (Mimarlık ve Sanat) 2, (Editörler: Ali Uzay Peker - Kenan Bilici), Ankara 2006, s. 533 - 541 Ülker Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1978. Fulya Bodur, Türk Maden Sanatı, İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2, 1987. Üzlifat Özgümüş, Anadolu Camcılığı, Pera Turizm Yayınları, İstanbul, 2000. Turks. A Journey of a Thousand Years, 600-1600, Ed. David J. Roxburgh, London, 2005. Hunt for Paradise. Court Arts of Safavid Iran, Ed. Jon Thompson ve Sheila R. Canby, 2003. Eleanor Sims, Peerless Images. Persian Painting and Its Sources, Yale University Press, New Haven and London, 2002. Nasser D. Khalili, Visions of Splendour in Islamic Art and Culture, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Power point sunumları, anlatma, soru-cevap, kütüphane araştırmaları.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Araştırma yöntemlerini kavrama
  • 3 Benzer ve farklı örnekleri saptama
  • 4 Konuyu değerlendirme
  • 5 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sanatta etkileşim kavramının açıklanması
2.Hafta *Sanatta etkileşim kavramının açıklanması
3.Hafta *Konuya ilişkin kaynakların irdelenmesi
4.Hafta *Konuya ilişkin kaynakların irdelenmesi
5.Hafta *Anadolu Türk ahşap sanatının çevre kültürlerle ilişkisi
6.Hafta *Anadolu Türk ahşap sanatının çevre kültürlerle ilişkisi
7.Hafta *Anadolu Türk ahşap sanatının çevre kültürlerle ilişkisi
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Anadolu Türk seramik sanatının çevre kültürlerle ilişkisi
10.Hafta *Anadolu Türk seramik sanatının çevre kültürlerle ilişkisi
11.Hafta *Anadolu Türk seramik sanatının çevre kültürlerle ilişkisi
12.Hafta *Anadolu Türk maden sanatının çevre kültürlerle ilişkisi
13.Hafta *Anadolu Türk maden sanatının çevre kültürlerle ilişkisi
14.Hafta *Anadolu Türk maden sanatının çevre kültürlerle ilişkisi
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00